Būs satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā

Plānoto kanalizācijas tīklu pieslēguma izbūves laikā no 25. līdz 26. augustam satiksme Vējakalna ielā būs apgrūtināta.

A/S “UPB” informē, ka sakarā ar būvdarbiem objektā “MVP Kājnieku skolas sporta kompleksa jaunbūve” Lāčplēša iela 1, Alūksnē un projektā paredzētā sadzīves kanalizācijas pievada izbūvi līdz esošai kanalizācijas akai Vējakalna ielā, no 25. līdz 26. augustam satiksme Vējakalna ielā būs apgrūtināta. Piekļuve pie iedzīvotāju īpašumiem būs iespējama gan no Lāčplēša, gan no Siguldas ielu puses.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content