Izmaiņas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksā - Alūksnes novads

Izmaiņas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksā

 SIA “ALŪKSNES NAMI” informē, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, tā ir sastādījusi dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi un aprēķinājusi maksu par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2020. gadam. Aprēķins attiecas tikai uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un mājas atrodas Alūksnes novada pašvaldības bilancē.

 Ar pārvaldīšanas maksas aprēķinu projektu 2021. gadam dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “ALŪKSNES NAMI” kancelejā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē sākot no 2020. gada 15. oktobra. Jautājumu gadījumā lūdzam griezties SIA “ALŪKSNES NAMI” birojā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē pie nekustamā īpašuma pārvaldnieka Ulda Jaunzema.

Skip to content