Pašvaldība aicina uzņēmējus - Alūksnes novads

Pašvaldība aicina uzņēmējus

Ar mērķi radīt uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, Alūksnes novada pašvaldība aicina komersantus, kuri investē vai paredz investēt attīstībā ap 100 tkst. EUR un plāno jaunu darbavietu radīšanu, pašvaldībā rakstiski apliecināt interesi par nepieciešamību.

Lūdzam līdz 15. oktobrim sazināties ar uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Māru Saldābolu, tālrunis 25 425 222, e-pasts: mara.saldabola@aluksne.lv, lai vienotos par apliecinājuma sastādīšanas un parakstīšanas laiku.

Skip to content