Top “Malēnieša pasaule” – jaunā Jaunlaicenes muižas muzeja pamatekspozīcija - Alūksnes novads

Top “Malēnieša pasaule” – jaunā Jaunlaicenes muižas muzeja pamatekspozīcija

2020. gada aprīlī muzejs sāka īstenot projektu “Jaunlaicenes muižas muzeja pamatekspozīcijas “Malēnieša pasaule” izveidošana”.

 

 Jaunā pamatekspozīcija stāstīs par malēniešu atšķirīgo dzīves uztveri, izdomas un jaunradīšanas spējām, māņticībām un nostāstiem, malēnieša pasaules izpratni, labā un ļaunā apziņu, malēniešu zemes rašanos un valodu, kā arī, protams, par zināmāko ar malēniešiem saistīto leģendu – par gaismas radīšanu.

 Projektu realizē Jaunlaicenes muižas muzeja darbinieki kopā ar Alūksnes novada uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem: SIA “Stick with us” izstrādā izstādes dizainu, SIA “ZB MĒBELES” izgatavo stendus, Artūrs Mollers veido dažādus individuālos produktus, kas nepieciešami projektam, piemēram, stendu “Grāmata”, anotāciju plāksnes, telpisko karti u.c., audēja Ineta Leja izgatavo arheoloģisko tērpu atdarinājumus, šuvēja  Ineta Vimba veido instalāciju “Veļu valstība”, galdnieks Vladimirs Jankovskis – instalāciju “Gaismas radīšana”.

 Līdz septembrim esam  pabeiguši tekstu atlasi un tulkošanu igauņu (tulkoja Mārīte Uibo), krievu (tulkojumu rediģēja brīvprātīgā Jeļena Makaveičuk) un angļu (tulkoja Una Zadumina) valodā. Izgatavota  “Malēniešu vārdu spēle” (Artūrs Mollers), kā arī pabeigta ilustrācija  “Tumšā dziļā leja”, kuru gleznoja Liene Gusta.  SIA “Kristāla kurpīte” izgatavoja arheoloģiskos apavus.

 Septembrī un oktobrī saskaņosim tekstu izkārtojumu uz stendiem un liksim kopā, vienotā ekspozīcijā, atsevišķi izgatavotos priekšmetus.

 Projektu finansē Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Muzeju nozares attīstības programma”, kur projektu konkursā ekspozīcijas izveidošanai  piešķīra 10 000 EUR.

 Kopējais projekta budžets ir 15 463,55 EUR, to līdzfinansē Alūksnes novada pašvaldība.

Skip to content