Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis divus Alūksnes muzeja iesniegtos projektus

Svinību zāles Z puses ieloces un sienas fragments

Mērķprogrammā “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” piešķirti 3500 EUR projekta “Alūksnes Jaunās pils Svinību zāles Z puses ieloces un sienas mākslinieciskās apdares attīrīšana un konservācija” realizācijai

Alūksnes Jaunajā pilī kopš 2019. gada novembra pārrobežu sadarbības programmas Nr. LV-RU-008 “630 Versts full of feelings”/ Versts of feelings ietvaros notiek pils divu pirmā stāva telpu – t.s. Fortepiano istabas un Ērģeļu istabas griestu un sienu oriģinālās apdares atsegšana un konservācija. Darbus veic Bauskas rajona Rundāles pagasta Gunāra Grīnfelda individuālais restaurācijas uzņēmumus „ROKAJS”. Atbildīgā restauratore – vecmeistare Zinaida Grīnfelde.
Restaurācijas darbu laikā, veicot Fortepiano istabai blakus esošās Svinību zāles mākslinieciskās apdares apsekošanu, atbildīgā restauratore – vecmeistare Zinaida Grīnfelde konstatēja, ka zāles Z puses ieloces un sienas mākslinieciskās apdares oriģinālais krāsas slānis ir ļoti nestabils un birstošs. Lai novērstu turpmākus oriģinālās dekoratīvās apdares neatgriezeniskus zudumus, un nākotnē būtu iespējama Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva telpu vēsturiskās apdares restaurācija, pēc iespējas ātrāk nepieciešams nostiprināt jau agrāk attīrītos laukumus, un atsegt un nostiprināt vēl neatsegtos laukumus ~1720dm2 platībā. Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2020.gada oktobrī un realizēt līdz 2020.gada 31.decembrim. Restaurācijas darbus veiks restauratore – vecmeistare Zinaida Grīnfelde.

2020.gada 3.kultūras projektu konkursā Kultūras mantojuma nozarē piešķirti 1050 EUR projekta “Alūksnes viduslaiku pils arheoloģiskās izpētes laikā iegūto senlietu konservācija” realizācijai

Alūksnes novada pašvaldība no 2011. līdz 2018. gadam ir aktīvi organizējusi arheoloģiskās izpētes darbus valsts nozīmes arheoloģiskajā piemineklī Alūksnes viduslaiku pils. Arheoloģiskās izpētes darbi veikti vairākās pils vietās – pils Ziemeļu priekšpils daļā, galvenās pils Ziemeļrietumu daļā, apaļajā Dienvidu tornī, kā arī Dienvidu priekšpilī. Izrakumu laikā iegūti vairāk kā 5000 arheoloģisko priekšmetu, kas nodoti Alūksnes muzeja krājumā.
Atsevišķi unikālākie atradumi ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Alūksnes novada pašvaldības atbalstu jau ir konservēti, un ir aplūkojami muzeja vēsturiskajā ekspozīcijā “Laikmetu mielasts”. Tomēr lielākā daļa priekšmetu ierobežota finansējuma dēļ aizvien atrodas kritiskā stāvoklī.

Zviedrijas vara ēre (1629.g.) ANM plg 8721

Apdraudētākā priekšmetu grupa ir dzelzs priekšmeti, kas klāti ar biezu, nevienmērīgu, saslāņojušos un trauslu korozijas produktu uzaugumu slāni un bronzas priekšmeti, kas klāti ar ļaundabīgās patinas un korozijas produktu uzaugumu slāni.
Šobrīd Alūksnes muzejs ir uzsācis Alūksnes viduslaiku pils arheoloģijas ekspozīcijas izveidi. Ir izstrādāta ekspozīcijas koncepcija un uzsākta eksponējamo priekšmetu atlase. Izvērtējot atlasīto priekšmetu saglabātības stāvokli, no katras tematiskās daļas atlasīti nozīmīgākie, konkrēto tematu spilgtāk raksturojošie priekšmeti, kuriem nepieciešama konservācija.
Projekta ietvaros paredzēs konservēt 5 metāla un 1 kaula priekšmetu. Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2020.gada oktobrī un realizēt līdz 2021.gada 30.jūnijam. Konservācijas darbus veiks arheoloģiskā materiāla restauratore – vecmeistare Ieva Baļļa.