Alūksnes muzejs izdevis grāmatu par Alūksnes ēku stāstiem - Alūksnes novads

Alūksnes muzejs izdevis grāmatu par Alūksnes ēku stāstiem

Foto: “Alūksnes ēku stāsti” grāmatas vāks

“Alūksnes ēku stāsti” grāmatas vāks

 Alūksnes muzejs uz valsts svētkiem Alūksnei un alūksniešiem dāvā grāmatu “Alūksnes ēku stāsti”.

 Alūksnes muzejs, gūstot atbalstu Valsts Kultūrkapitāla fonda 2020. gada Muzeju nozares attīstības programmā, izdevniecībā “Sava grāmata” izdevis grāmatu “ALŪKSNES ĒKU STĀSTI”. Muzeja darbinieku, Zandas Pavlovas, Elīnas Birznieces, Ilzes Miķelsones un Didža Eglīša, izlolotā grāmata, nenoliedzami, ir komplekss vēstures un arī citu nozaru speciālistu darbs, kas tagad, svētku laikā, varēs iepriecināt alūksniešus un tos, kuri jūtas Alūksnei piederīgi.

 Grāmatas ievads lasītāju uzrunā: “Gadsimtu garumā Alūksne augusi no maza miestiņa līdz pilsētai. Tā piedzīvojusi gan mieru un uzplaukumu, gan karus un postījumus. Katra vara te atstājusi savu mantojumu un liecības. Nozīmīgas aizgājušo laiku liecinieces ir Alūksnes ēkas, kas spilgti atklāj vēstures norises un stāsta par to, kādas bijušas katra perioda politiskās, ekonomiskās un kultūras tendences. Lielas un mazas, graciozas un necilas, krāšņas un pieticīgas, vēsturiskas un mūsdienīgas. Dažādas, bet katra no tām ar savu stāstu. Alūksnes ēkas aicina izzināt, kā veidojusies, augusi un pilnveidojusies mūsu pilsēta…”

 Viena no grāmatas galvenajām sastādītājām, Alūksnes muzeja vēsturniece Zanda Pavlova raksta: “Alūksnes muzejā pieejamas bagātīgas vēstures liecības, kas par Alūksnes ēkām vāktas un apkopotas daudzu gadu garumā. Muzeja krājumā glabājas pilsētas kartes un ēku būvprojekti. Objektu kartotēkā apkopota informācija par ēku īpašniekiem, īrniekiem un izmantošanu, savukārt pētniecības materiālos pieejamas alūksniešu atmiņas, kas atdzīvina katras ēkas stāstu un piešķir tam savu šarmu. Kā liela muzeja vērtība jāpiemin dažādos periodos pilsētā rīkoto ekspedīciju materiāli, kuros apkopotas ziņas par ielām, namīpašumiem un to vēsturi. Savu artavu ēku vēstures apzināšanā ir snieguši muzeja darbinieki. Viņu publikācijas ir nozīmīgs Alūksnes ēku stāstu papildinājums. Neatņemama ēku stāstu daļa ir arī fotogrāfijas. Alūksnes muzeja krājums glabā bagātīgu Latvijas Republikas laika un padomju gadu fotogrāfiju klāstu, kas tiek papildināts arī mūsdienās.”

 Alūksnes ēku stāstu publicēšanu tipogrāfiskā izdevumā – grāmatā ”Alūksnes ēku stāsti”, muzeja darbinieki kā aktualitāti un nepieciešamību izvirzīja, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas daudzveidību, bagāto apjomu un sabiedrības interesi par populārāko un lasītāko Alūksnes muzeja rubriku “Toreiz un tagad”, kas aizsākās 2016. gadā sadarbībā ar laikrakstu ”Malienas Ziņas” rubrikā ”Agrāk un tagad”. Grāmatu papildina 2020. gadā Alūksnes muzeja organizētā un Alūksnes novada pašvaldības atbalstītā fotoplenēra materiāli. Alūksnes simtgades jubilejas vasarā vietējie fotogrāfi, fotoentuziasti un Alūksnes muzejs veica Alūksnes ēku foto fiksāciju no tā skatupunkta, kādu to iemūžinājuši 1920.–30. gadu un padomju laika fotogrāfi. Rezultātā tapa foto prezentācija un mūsdienu foto materiāls grāmatai.

 Grāmata “Alūksnes ēku stāsti” ir vērtīga un paliekoša dāvana Alūksnes pilsētai simtgadē un pamudinājums alūksniešiem novērtēt mūsu kultūras un vēstures dārgumus. Tās atvēršana paredzēta 18. novembrī, Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienā. Vērtējot šī brīža situāciju, pasākuma dalībnieku skaits būs ierobežots. Ar ielūgumiem tiks aicināti cilvēki, kuri devuši vislielāko ieguldījumu grāmatas tapšanā. Tomēr, neraugoties uz apstākļiem, tie būs lieli svētki un dāvana mums visiem. Jauno izdevumu no 19. novembra varēs iegādāties Alūksnes muzeja kasē par 16,05 EUR. Alūksnes ēku stāsti rosinās atmiņas, emocijas, līdzpārdzīvojumu, un tie jau ir kļuvuši par mūsu – alūksniešu – sirdsstāstiem. Lai prieks lasīt!

Alūksnes muzejs

Skip to content