EKOSKOLA 2020./2021. mācību gads

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”
EKOPADOME
2020./2021. mācību gads

MODRĪTE VOSKA – vadītāja
LĪVA LEIMANE – iestādes padomes priekšsēdētāja
MARTA STRADIŅA – iestādes padomes priekšsēdētājas vietniece
ANTA APINE – vadītājas vietniece izglītības jomā
ILZE ZVEJNIECE – Alūksnes NVO pārstāve
KRISTĪNE ČERNOMIRDINA – ārsta palīgs
JOLANTA APSĪTE – pirmsskolas izglītības skolotāja
ILZE HOLLA – pirmsskolas izglītības skolotāja
LUSINE PETROSJANA – GOLUBEVA – pirmsskolas izglītības skolotāja
SINTIJA PUŠPURE – pirmsskolas izglītības skolotāja
SANITA STRAKŠA – pirmsskolas izglītības skolotāja
ANITA ŠNEIDERE – pirmsskolas izglītības skolotāja
INESE VĪTOLA – pirmsskolas izglītības skolotāja
SANITA DRUNKA – pirmsskolas izglītības skolotāja
DITA HOLLA – pirmsskolas izglītības sporta skolotāja
VITA VĒRDIŅA – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

 

 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”
MAZĀ EKOPADOME
2020./2021. mācību gads

6.,9.GRUPU BĒRNI

 

EKOSKOLAS 2019./2020. MĀCĪBU GADA TĒMA – “Enerģija”

VIDES KODEKSS

 


 

Vides novērtējums

EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS 2020 LABIE DARBI PLANĒTAI!

ALŪKSNES PII “SPRĪDĪTIS” – PIRMIE EKOSKOLU VĒSTNIEKI LATVIJĀ

Skip to content