EKOSKOLA 2020./2021. mācību gads - Alūksnes novads

EKOSKOLA 2020./2021. mācību gads

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”
EKOPADOME
2020./2021. mācību gads

MODRĪTE VOSKA – vadītāja

LĪVA LEIMANE – iestādes padomes priekšsēdētāja

MARTA STRADIŅA – iestādes padomes priekšsēdētājas vietniece

ANTA APINE – vadītājas vietniece izglītības jomā

ILZE ZVEJNIECE – Alūksnes NVO pārstāve

KRISTĪNE ČERNOMIRDINA – ārsta palīgs

JOLANTA APSĪTE – pirmsskolas izglītības  skolotāja

ILZE HOLLA – pirmsskolas izglītības skolotāja

LUSINE PETROSJANA – GOLUBEVA  – pirmsskolas izglītības skolotāja

SINTIJA PUŠPURE – pirmsskolas izglītības skolotāja

SANITA STRAKŠA – pirmsskolas izglītības skolotāja

ANITA ŠNEIDERE – pirmsskolas izglītības skolotāja

INESE VĪTOLA – pirmsskolas izglītības  skolotāja

 SANITA DRUNKA –  pirmsskolas izglītības  skolotāja

DITA HOLLA – pirmsskolas izglītības sporta skolotāja

VITA VĒRDIŅA – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

INGA MIŅINA – skolotāja palīgs

MĀRTIŅŠ KAĻVA – SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” valdes loceklis

 

 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”
MAZĀ EKOPADOME
2020./2021. mācību gads

6.,9.GRUPU BĒRNI

 

EKOSKOLAS 2020./2021. MĀCĪBU GADA TĒMA – “Enerģija”

VIDES KODEKSS

 


VEIKUMS EKOSKOLAS GADA TĒMĀ “E N E R Ģ I J A”

AKCIJAS “APMEKLĒ DIŽKOKU” REZULTĀTI

Ūdens diena

ŪDENS

ELEKTRĪBA

AR UGUNI ESI UZMANĪGS!

SILTO DŽEMPERU DIENA 2021

SILTUMS

SILTA, JAUKA ISTABIŅA

EKOSKOLAS TĒMA «SILTA, JAUKA ISTABIŅA»

Silta, jauka istabiņa

Silta, jauka istabiņa

NODARBĪBU CIKLS «SILTA, JAUKA ISTABIŅA» EKOSKOLAS GADA TĒMA «ENERĢIJA»

Apkurē izmantojamie materiāli!

EKOSKOLU KLIMATA KAMPAŅA

MEŽISTRĀDES DARBI«REĀLA RĪCĪBA KLIMATA LABĀ»

SILTO DŽEMPERU DIENA 2021

NODARBĪBU CIKLS “SILTA, JAUKA ISTABIŅA”

EKOLOĢISKĀ PĒDA

Vides novērtējums

EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS 2020 LABIE DARBI PLANĒTAI!

ALŪKSNES PII “SPRĪDĪTIS” – PIRMIE EKOSKOLU VĒSTNIEKI LATVIJĀ

Skip to content