Ziemera pagastā pabeigta autoceļu pārbūve

 Oktobrī ekspluatācijā pieņemti pārbūvētie pašvaldības autoceļi “Atvases-Ziemeļnieki” un “Stūrīši-Ziemeri” Ziemera pagastā. Minēto ceļu pārbūve bija Ziemera pagasta pārvaldes prioritāte, kam pārvaldes budžetā tika paredzēti līdzekļi.

 Būvdarbi šajos ceļos tika uzsākti šī gada maijā. Pārbūvējot autoceļu “Atvases-Ziemeļnieki” 0,560 km garumā un “Stūrīši-Ziemeri” 0,340 km garumā, tika tīrīti esošie un izbūvēti un nostiprināti jauni novadgrāvji, noņemts nomaļu apaugums, izcirsti krūmi, attīrītas un remontētas esošās caurtekas un izbūvētas jaunas, atjaunotas un izbūvētas nobrauktuves, kā arī atjaunota seguma konstrukcija.

 Abu ceļu kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 45 920,99 EUR. Būvdarbus veica SIA “Smiltenes ceļinieks” atbilstoši SIA “Projekts EAE” izstrādātajam būvprojektam, ceļu pārbūves būvuzraudzību veica SIA “RS Būvnieks”.

 

Iveta Vārtukapteine,
Ziemera pagasta pārvaldes vadītāja

Skip to content