Apritējis gads kopš Klientu apkalpošanas centra izveides

 Ir pagājis gads, kopš 2019. gada 19. decembrī tika atklāts Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. 2020. gads nav bijis vienkāršs un parasts gads, tas nesis daudz dažādu izaicinājumu gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, gan jaunizveidotajam Klientu apkalpošanas centram – vietai, kur iedzīvotājs vai uzņēmējs vispirms vēršas ar savu problēmu pie pašvaldības un daļēji arī pie valsts iestādēm.

 Gada laikā Klientu apkalpošanas centrā klātienē sniegti pakalpojumi aptuveni 840 juridiskām personām un 351 fiziskai personai. Ar pasta un citu kanālu starpniecību (e-pasts, e-adrese, portāls www.latvija.lv) saņemti 350 iesniegumi no fiziskām personām. Kopā reģistrēti 5707 pašvaldībai adresēti iesniegumi.

 Ņemot vērā, ka pavasarī un rudenī valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, un klienti netika apkalpoti klātienē, ievērojami palielinājās zvanu skaits gan uz pašvaldības, gan uz portāla www.latvija.lv tālruni. Šajā laikā iedzīvotājus visvairāk interesēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sniegtie pakalpojumi. Interesenti zvanīja, lai saņemtu informāciju arī par citu iestāžu pakalpojumiem, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Dzimtsarakstu nodaļas, Bāriņtiesas utml.

 Populārākie pašvaldības pakalpojumi ir jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu – atteikumi no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām, darījumi ar lauksaimniecības zemēm, īpašuma sadalīšana – un iesniegumi par tā saucamo “dzīvokļu rindu”. Klātienē klienti interesējas arī par portālā www.latvija.lv saņemamajiem pakalpojumiem, no kuriem populārākie ir dzīvesvietas deklarēšana, Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumi (slimības lapa, pensija, bezdarbnieka pabalsts). Iedzīvotāji lūdz palīdzību arī mājdzīvnieku reģistrēšanā un fiziskas personas e-adreses izveidošanā.

 Saistībā ar palīdzību iedzīvotājiem valsts iestāžu sniegto pakalpojumu saņemšanā, pieprasītākais ir gada ienākumu deklarācijas un algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana VID.

 Iedzīvotājiem joprojām problēmas sagādā numuriņu izņemšana pirms pakalpojuma saņemšanas klientu plūsmas regulēšanas sistēmā, kaut gan to sen jau lieto gan bankas, gan pasta nodaļas, kā arī daudzas medicīnas iestādes. Joprojām gan klātienē, gan pa tālruni ir jautājumi par to, kur atrodas kāda no iestādēm, kāds ir darbalaiks un kā tur nokļūt. Klienti atzinīgi ir novērtējuši pacēlāja iespēju ēkā.

 Kā portāla www.latvija.lv zvanu centrs, Alūksnes klientu apkalpošanas centrs ir apkalpojis 2023 klientus, kas pašvaldības darbiniekiem, kuri strādā KAC, ir jauna pieredze, dažreiz pozitīva, dažreiz negatīva, jo pastiprinātu spriedzi cilvēkos radīja Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi. Portāla www.latvija.lv klientu zvanus Klientu apkalpošanas centrā saņem no visas Latvijas, tādēļ ar to ir saistīti arī dažādi kuriozi. Piemēram, pēc veiksmīgi aizpildīta pakalpojuma pieprasījuma, darbinieci aicināja uz kafejnīcu Rīgā, vai, piemēram, jautāja, kāds šodien Ventspilī ir laiks.

 Klientu apkalpošanas centra telpās darba vieta atrodas arī pašvaldības speciālistiem, kuri sniedz dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu un nodarbojas ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, kā arī tur atrodas kase. Gada laikā Klientu apkalpošanas centrā klātienē dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu saņēmušas 247 personas, bet 639 personas izmantojušas iespēju dzīvesvietu deklarēt elektroniski portālā www.latvija.lv, kur līdz ar to nav jāmaksā valsts nodeva par pakalpojumu. 26 gadījumos personas konsultētas klātienē un pa telefonu vai arī pieņemti lēmumi par dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem laikā pēc nodokļa aprēķinu izsūtīšanas – februārī un martā, kad klientus varēja apkalpot klātienē, vidēji dienā sniegtas 6-10 konsultācijas apmeklētājiem klātienē un tikpat daudz – pa telefonu. Šobrīd, kad klientu apkalpošana notiek attālināti, ik dienas nodokļu administratori saņem 15-20 klientu zvanus un vismaz 2-3 jautājumus e-pastā.

 Tā kā Covid-19 izplatības ierobežošana pagaidām nav sekmīga un ārkārtējā situācija valstī vēl turpinās, līdz ar to pakalpojumu sniegšana tās laikā lielākoties tiek attālināti – elektroniski vai pa tālruni, izņemot gadījumus, kad to nav iespējams darīt attālināti. Lai iegūtu pamatinformāciju par dažādu pašvaldības un tās iestāžu pakalpojumu saņemšanas kārtību, aicinām iedzīvotājus pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā PAKALPOJUMI iepazīties ar virkni pašvaldības pakalpojumu aprakstiem. Šajā sadaļā publicētās saites aizvedīs jūs uz Valsts un pašvaldību vienotajā pakalpojumu portālu www.latvija.lv, kur ir pieejami vairāk nekā 100 Alūksnes novada pašvaldības un tās iestāžu pakalpojumu apraksti. Iepazīstoties ar pakalpojumu aprakstiem, var gūt informāciju par to, kādi dokumenti nepieciešami un kādā kārtībā attiecīgais pakalpojums saņemams. Aicinām izmantot iespēju iegūt informāciju par pakalpojumiem elektroniski!

Viktorija Avota
Alūksnes novada pašvaldības Kancelejas vadītāja,
Klientu apkalpošanas centra vadītāja

Skip to content