Apstiprināts Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas plāns

Alūksnes novada dome 28. janvāra sēdē apstiprināja Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2021.-2025. gadam Alūksnes novadā. Plašāk ar to aicinām iepazīties ŠEIT.

Plānā ietverts attiecīgajam periodam sastādīts darbības plāns Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanai un koordinēšanai, invazīvā auga ierobežošanas pasākumu veikšanas kalendārais grafiks, ierobežošanas metodes un saraksts ar latvāni invadēto zemes vienību kadastra apzīmējumiem.

 

Plāns stāsies spēkā 2021. gada 1. aprīlī. Tā izpildes uzraudzībai ir deleģētas pašvaldības kompetentās institūcijas Alūksnes pilsētas teritorijā – Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “SPODRA”, pagastos – attiecīgā pagasta pārvalde.

 

Vienlaikus uzsvērts, ka katrai personai, kuras īpašumā vai tiesiskajā valdījumā atrodas ar latvāni invadēta teritorija, ir pienākums veikt latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus atbilstoši plāna kalendārajam grafikam un ierobežošanas metodēm. Kā arī, plāns paredz, ka katru gadu no 1. maija līdz latvāņu veģetācijas sezonas beigām, pašvaldības kompetentās institūcijās veiks latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu monitoringu, kura rezultāti tiks analizēti, vajadzības gadījumā precizējot plānu.

 

Skip to content