Uz divām nedēļām pārtrauc bērnu klātienes apmeklējumu “Pienenītē” - Alūksnes novads

Uz divām nedēļām pārtrauc bērnu klātienes apmeklējumu “Pienenītē”

Saskaņā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura Dukuļa rīkojumu, no ceturtdienas, 18. februāra, uz divām nedēļām būs pārtraukti audzēkņu klātienes apmeklējumi Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.

 Šāds lēmums pieņemts pēc Slimību profilakses kontroles centra rekomendācijas, ņemot vērā saslimušo ar Covid-19 un kontaktpersonu skaitu iestādē. Audzēkņu klātienes apmeklējumi “Pienenītē” būs pārtraukti līdz 3. martam. Iestādes vadība sazinās ar audzēkņu vecākiem par izmaiņām iestādes darbā.

Atgādinām, ka vecākiem ir iespēja pieteikties valsts nodrošinātajam slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti.

Lai saņemtu pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) jāiesniedz iesniegums, kura veidlapu var atrast www.vsaa.gov.lv, un:

  • darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka persona bērna (vecumā līdz 10 gadiem) pieskatīšanas dēļ nevar strādāt noteiktu laika periodu (norādot periodu, no kura līdz kuram datumam darbinieks nestrādās) un nav iespējams darbu veikt attālināti. Pašnodarbinātajam pašam jāapliecina, ka viņš nevar strādāt attālināti, vai nu brīvā formā vai, to atzīmējot VSAA iesnieguma veidlapā;
  • izglītības iestādes izziņa par bērna pirmsskolas izglītības iestādes grupas vai izglītības iestādes atrašanos karantīnā, kurā norādīts karantīnas vai attālināto mācību sākuma datums.

Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, pievienojot aizpildītu veidlapu “Iesniegums slimības palīdzības pabalsta saņemšanai” vai rakstot iesniegumu brīvā formā.

Iesniegumam jāpievieno skenētas izziņas. Iesniegumu kopā ar izziņām var arī nosūtīt pa pastu, adresējot VSAA nodaļai, vai atstāt klientu apkalpošanas centrā izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00. VSAA Alūksnes klientu apkalpošanas centra tālrunis jautājumu gadījumā 64307087.

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content