Piešķirs nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no Covid-19 cietušajās nozarēs - Alūksnes novads

Piešķirs nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no Covid-19 cietušajās nozarēs

Lai sniegtu atbalstu tām uzņēmējdarbības nozarēm, kuras sakarā ar Covid-19 izplatības dēļ noteiktajiem ierobežojumiem cietušas visvairāk, Alūksnes novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām uzņēmējdarbības nozarēm 90% apmērā no nodokļa summas.

 

Saistošo noteikumu projekts tika izskatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē 15. februārī, to izskatīs arī Finanšu komitejas sēdē 18. februārī, un ar domes lēmumu tos paredzēts apstiprināt kārtējā domes sēdē 25. februārī.

Ņemot vērā, ka šie saistošie noteikumi ir saistīti ar Covid-19 seku pārvarēšanu, tie varēs stāties spēkā paātrinātā kārtībā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Noteikumu mērķis ir piešķirt atvieglojumus saimnieciskās darbības veicējiem par Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu nekustamo īpašumu, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību. Atvieglojumi attieksies uz ēkām vai to daļām, kurās nodokļa maksātājs pats veic saimniecisko darbību vai kuras tiek iznomātas saimnieciskās darbības veikšanai.

Sagatavotie saistošie noteikumi paredz atbalstu laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim sakarā ar Covid-19 izplatības dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju.

Atbalsts paredzēts šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

  • par nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots viesu izmitināšanas un/vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, un pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā un/vai nekustamā īpašuma vai telpu grupas galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir “Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa” (kods 1211) – 90%;
  • par nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots pakalpojumu sniegšanai skaistumkopšanas nozarē: friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts un peldbaseina pakalpojumus un pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Veselības inspekcijā – 90%;
  • par nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norisei iekštelpās, un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir “Sporta ēkas; sporta telpu grupa” (kods 1265) – 90%;
  • par nekustamo īpašumu, kurā nodokļa maksātājs vai nomnieks veic saimniecisko darbību – mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē, kas Covid-19 izplatības dēļ ir aizliegti (izņemot ar Ministru kabineta gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.7. apakšpunktā atļautos mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē) – 90%.

Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumu saņemšanai, nodokļa maksātājiem līdz 2021. gada 1. jūnijam būs jāiesniedz pašvaldībai pieteikuma veidlapa, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Saistošajos noteikumos paredzētie  atvieglojumi provizoriski par 8000 EUR varētu samazināt 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā, atkarībā no nodokļa maksātāju aktivitātes un to atbilstības saistošajos noteikumos paredzētajiem kritērijiem. 

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content