Pašvaldības iestāžu projektiem no Valsts Kultūrkapitāla fonda – 26 055 EUR - Alūksnes novads

Pašvaldības iestāžu projektiem no Valsts Kultūrkapitāla fonda – 26 055 EUR

Riharda Rožkalna foto

Riharda Rožkalna foto

Alūksnes novada pašvaldības iestāžu projektu īstenošanai Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīris 26 055 EUR.

Alūksnes muzejam atbalstīti divi projekti. Šī gada pirmajā projektu konkursā kultūras mantojuma nozarē atbalstīts projekts “Alūksnes Jaunās pils Fortepiano istabas austrumu sienas dekoratīvās apdares restaurācija un daļēja rekonstrukcija”, kam piešķirti 3500 EUR. Savukārt muzeju nozares attīstības mērķprogrammā ar 18 000 EUR atbalstīts projekts “Livonijas ordeņa pils Alūksnē arheoloģijas ekspozīcija “Zemē apraktā sāls””.

Mērķprogrammā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ar 1555 EUR atbalstīts Alūksnes Mākslas skolas projekts par materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu – datortehnikas un programmatūras iegādei.

Mērķprogrammā “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 3000 EUR atbalsts piešķirts Alūksnes Mūzikas skolas projektam baritonsaksofona iegādei.

Skip to content