Pašvaldība piešķir līdzekļus pagastu projektiem - Alūksnes novads

Pašvaldība piešķir līdzekļus pagastu projektiem

 Alūksnes novada domes 25. februāra sēdē deputāti pieņēma lēmumu par līdzekļu piešķiršanu pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammā 2021. un 2022. gadam.

 Pašvaldības šī gada budžeta apstiprināšanas gaitā, kā arī pēc tā apstiprināšanas pašvaldība informēja, ka finanšu nepietiekamības dēļ tā ir spiesta 2021. gadam paredzētos mērķprogrammas līdzekļus pārcelt uz nākamā, 2022. gada, gada budžetu.

 Šobrīd pašvaldība ir radusi iespēju no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem pagastu projektiem 2021. gadā piešķirt līdz 87 500 EUR, savukārt 2022. gadā šajā mērķprogrammā plānots finansējums līdz 132 500 EUR. Šādu lēmumu 25. februārī pieņēma dome, izdarot grozījumus pašvaldības noteikumos, kas nosaka mērķprogrammas līdzekļu plānošanas un sadales kārtību.

 Minētā Alūksnes novada pašvaldības budžeta mērķprogramma paredz, ka četru gadu domes sasaukuma periodā katra pagasta pārvalde var saņemt noteiktu summu (līdz 40 000 EUR) pagasta infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem. Saskaņā ar noteikumiem kopumā četru gadu periodā mērķprogrammā tiek paredzēti 600 000 EUR, kas ar noteiktu summu tiek sadalīti uz visiem attiecīgā perioda gadiem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content