Plāno īstenot projektus zivju resursu attīstībai novadā - Alūksnes novads

Plāno īstenot projektus zivju resursu attīstībai novadā

 Alūksnes novada domes sēdē 25. februārī apstiprināti septiņi pašvaldības aģentūras “ALJA” projekti, kuru mērķis ir zivju resursu atjaunošana un to apsardzības uzlabošana. Projektu īstenošanai paredzēts pretendēt uz Zivju fonda līdzekļiem.

 Pieci projektu pieteikumi paredz līdaku vai zandartu pavairošanu ūdenstilpnēs:

  • Projekta “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā” kopējās izmaksas apstiprinātas līdz 15125,00 EUR – tajā skaitā plānotais Zivju fonda finansējums 12000 EUR un projekta atbalsta gadījumā pašvaldības līdzfinansējums līdz 3125 EUR.
  • Projekta “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā” kopējās izmaksas apstiprinātas līdz 700 EUR – tajā skaitā plānotais Zivju fonda finansējums 500 EUR un projekta atbalsta gadījumā pašvaldības līdzfinansējums līdz 200 EUR.
  • Projekta “Līdaku pavairošana Lukumīša ezerā” kopējās izmaksas apstiprinātas līdz 1520 EUR – tajā skaitā plānotais Zivju fonda finansējums 1200 EUR un projekta atbalsta gadījumā pašvaldības līdzfinansējums līdz 320 EUR.
  • Projekta “Zandartu pavairošana Indzera ezerā” kopējās izmaksas līdz 4600 EUR – tajā skaitā plānotais Zivju fonda finansējums 3600 EUR un projekta atbalsta gadījumā pašvaldības līdzfinansējums līdz 1000 EUR.
  • Projekta “Zandartu pavairošana Sudala ezerā” kopējās izmaksas apstiprinātas līdz 5800 EUR – tajā skaitā plānotais Zivju fonda finansējums 4600 EUR un projekta atbalsta gadījumā pašvaldības līdzfinansējums līdz 1200 EUR.

 Projekta pieteikums “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” paredz iegādāties zivju resursu aizsardzībai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu aģentūras inspektoriem – ķermeņa kameras un videokameras reidu un pārkāpumu fiksēšanai, jaunu piekabi sniega motocikla un kvadricikla pārvadāšanai, planšetes inspektoru darba nodrošināšanai konstatēto pārkāpumu vietā. Apstiprinātās projekta kopējās izmaksas ir 6800 EUR – tajā skaitā plānotais Zivju fonda finansējums 5400 EUR un projekta atbalsta gadījumā pašvaldības līdzfinansējums līdz 1400 EUR.

 Projektu konkursā aģentūra piedalīsies arī ar projekta pieteikumu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Indzera un Siseņu ezeram”. Tā kopējās izmaksas apstiprinātas līdz 3270,00 EUR – tajā skaitā plānotais Zivju fonda finansējums 2570 EUR un projekta atbalsta gadījumā pašvaldības līdzfinansējums līdz 700,00 EUR. 

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content