Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2021. darba kārtība

10.03.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupām.
  3. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības iestādēm.
  4. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par individuālajām konsultācijām.
  5. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 51 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”.
  6. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
  7. Par darba attiecību izbeigšanu ar Kristīni PUĶĪTI.
  8. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
  9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 29.10.2020. lēmumā Nr. 280 “Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Zeltiņu pagasta pārvaldei”.
Skip to content