Pašvaldība aicina dzīvokļu īpašniekus izteikt viedokli par māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu - Alūksnes novads

Pašvaldība aicina dzīvokļu īpašniekus izteikt viedokli par māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

Alūksnes novada pašvaldība aicina tos novada iedzīvotājus, kam pieder dzīvoklis SIA “Alūksnes nami” apsaimniekotās vai pārvaldītās mājās, līdz 31. martam aizpildīt aptaujas anketu.

Aptaujas mērķis ir apzināt dzīvokļu īpašnieku viedokli par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un pieejamību.

Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” nosaka, ka pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tam brīdim, kad mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Šim uzdevumam Alūksnes novada pašvaldība ir pilnvarojusi pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Alūksnes nami” saskaņā ar abu pušu noslēgto dzīvojamā fonda pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu.

Šobrīd SIA “Alūksnes nami” novada teritorijā apsaimnieko 114 dzīvojamās mājas, kuru dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, un to pārvaldīšanu veic pašvaldības vārdā. Pēdējos piecos gados 24 māju pārvaldīšanas tiesības nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

Aptaujas anketu var aizpildīt elektroniski šeit: https://ej.uz/AN_aptauju, saite uz to ir pieejama arī pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, kā arī, izmantojot norādīto QR kodu.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content