Piešķir līdzekļus pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem

 Alūksnes novada domes 25. marta sēdē deputāti pieņēma divus lēmumus par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammai 2021. gadam un līdzekļu sadalījumu konkrētiem pagastu pārvalžu projektiem. 

 Ministru kabinets ar 2021. gada 28. janvāra rīkojumu Nr. 54 “Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai” Alūksnes novada pašvaldībai piešķīra 153 013 EUR. Šis finansējums piešķirts kā vienreizēja papildu dotācija pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi ir vismaz par 10% zemāki salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem valstī un bezdarba līmenis ir augstāks par vidējo valstī.

 No piešķirtās summas 25. marta sēdē deputāti izdalīja 87 500 EUR Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammai 2021. gadam. Savukārt atlikušais finansējums – 65 513 EUR novirzīts uz pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 Tāpat 25. marta sēdē nolēma atbalstīt piecu pagastu pārvalžu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektus.

 Annas pagasta pārvaldes projekts “Apkures sistēmas uzlabošana Annas kultūras namā” atbalstīts ar indikatīvo summu līdz 6 000 EUR. Plānots izveidot autonomu granulu apkures sistēmu, aprīkojot esošo malkas apkures katlu ar granulu degli un automātiku. Rezultātā būs optimizētas apkures sistēmas apkalpošanas izmaksas un nodrošināta vienmērīga temperatūra kultūras namā.

 Liepnas pagasta pārvaldes projektam “Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas teritorijas labiekārtošana” un vieglās automašīnas piekabes ar tentu iegādei paredzēta kopējā indikatīvā summa līdz 20 396 EUR. Piekabe pārvaldei nepieciešama dažādu instrumentu, darbarīku pārvadāšanai, pašdarbības kolektīvu inventāra un aprīkojuma nogādāšanai uz pasākuma vietām u.c. vajadzībām. Skolas teritorijas labiekārtošanā paredzēts nomainīt segumu gājēju celiņam uz pamatskolu.

 Zeltiņu pagasta pārvaldes projektam “Pašvaldības autoceļa Krastiņi-Krūmiņi seguma atjaunošana” piešķirta indikatīvā summa līdz 40 000 EUR. Piešķirto līdzekļu apjoms tiks precizēts pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

 Alsviķu pagasta pārvaldes projekti “Publiskās teritorijas ielu apgaismojuma izbūve ciemā Aizupītes, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā” un “Alsviķu brīvdabas estrādes deju grīdas remonts” atbalstīti ar kopējo summu 20 000 EUR.

 Savukārt Pededzes pagasta pārvaldei atļauts 2020. gadā piešķirto līdzekļu atlikumu – 2613 EUR izlietot projektam “Pededzes tautas nama lielās zāles sienu krāsošana”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content