Pašvaldība vēlas veicināt “Mežinieku” teritorijas attīstību

Alūksnes novada ziemas sporta centra “Mežinieki” slēpošanas trase, pateicoties aizvadītās ziemas labvēlīgajiem apstākļiem, šogad bija iecienīta vieta, kurp slēpot brauca gan vietējie iedzīvotāji, gan arī slēpošanas mīļotāji no kaimiņu novadiem un pat tālākām vietām. Alūksnes novada pašvaldība vēlas veicināt šīs teritorijas attīstību, veidojot plašāku piedāvājumu.

Iecere ir aptuveni 100 ha lielo teritoriju, kurā ietilpst arī slēpošanas trase, attīstīt kā atpūtas un sporta parku. Pēdējos gados teritorijā veikta meža kopšana, lai uzlabotu ainavu, attīrīti meža celiņi, ierīkoti tiltiņi pāri strautiņiem, kas jau devis iespēju papildināt teritorijas aktīvās atpūtas piedāvājumu – iekārtot disku golfa laukumu ar deviņiem groziem, skriešanas, velo un nūjošanas vajadzībām izmantot lielu daļu no meža celiņiem un taciņām. Pašas slēpošanas un biatlona bāzes attīstībai par mūsdienīgu ziemas sporta veidu kompleksu jau pirms 12 gadiem ir tapis projekts, ko gan nav bijis iespējams līdz šim realizēt līdzekļu nepieejamības dēļ.

Lai izzinātu iedzīvotāju priekšlikumus, kādi infrastruktūras uzlabojumi, aktīvās atpūtas un sporta pakalpojumu klāsta papildinājumi “Mežiniekos” vēl būtu nepieciešami, Alūksnes novada pašvaldība aicināja piedalīties aptaujā. Šim aicinājumam atsaucās un savus priekšlikumus izteica 55 respondenti. Paldies visiem aptaujas dalībniekiem par paustajiem viedokļiem un ieteikumiem!

Apkopojot aptaujā paustos iedzīvotāju priekšlikumus, tie sagrupēti galvenajos virzienos:

 • Disku golfa laukuma paplašināšana līdz 18 groziem,
 • WC un ģērbtuvju ēkas izbūve,
 • Slēpošanas trases apgaismojuma uzlabošana, modernizēšana,
 • Krosa, nūjošanas un MTB trases izveidošana,
 • Āra trenažieru uzstādīšana,
 • Pieeja dzeramajam ūdenim,
 • Elektroniskā pulksteņa uzstādīšana (rāda laiku, gaisa temperatūru),
 • Orientēšanās stacionāro kontrolpunktu izvietošana un pieeja kartēm,
 • Ūdens apgādes sistēmas ievilkšana mākslīgā sniega ražošanai,
 • Inventāra nomas punkta iekārtošana,
 • Vieta bērnu aktivitātēm ziemā un vasarā,
 • Dūņezera apkārtnes labiekārtošana atpūtas t.sk. peldēšanas vajadzībām, makšķerēšanai un tūrismam,
 • Trošu ceļa “Tarzāns” izveide,
 • Asfalta rollertrases pagarināšana,
 • Šaušanas nojumes uzstādīšana,
 • Atkritumu tvertnes u.c. līdzīgas disku golfa laukumā, celiņos u.c. vietās,
 • Ietve gar autoceļu uz “Mežiniekiem” un gājējiem neatkarīga pieeja trasei,
 • Izprojektētā sporta centra būvniecība (servisa ēka, stadions u.c.).

Pamatojoties uz pašvaldības plānoto un aptaujā saņemtajiem ierosinājumiem, tapis iespējamais darba uzdevuma projekts teritorijas attīstībai. Lai apspriestu to un dalītos pārdomās par to, kā veiksmīgāk būtu pilnveidojama “Mežinieku” teritorija, Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas vadītājs Dzintars Adlers aicināja savus viedokļus izteikt arī vairākus sporta entuziastus un ar bāzes teritoriju saistītas personas.

Dz. Adlers informēja, ka iespējamais darba uzdevums ietver jaunu, vienkārši iekārtojamu sporta objektu izveidošanu šajā teritorijā, piemēram, labiekārtotu skriešanas, nūjošanas un velo celiņu, orientēšanās poligonu ar stacionāriem kontrolpunktiem, divu jaunu ģērbtuvju namiņu izbūvi, dabisko vingrošanas rīku izvietošanu, informācijas stendu un norāžu izvietošanu, inventāra nomas un servisa punkta izveidi, automašīnu stāvlaukuma paplašināšanu, labiekārtotas peldvietas un atpūtas vietas izveide Dūņezera krastā, kā arī pakāpenisku izprojektētā biatlona un slēpošanas centra izbūvi (iekļaujot ģērbtuves, labierīcības, dušas, inventāra nomas un sagatavošanas vietu, mūsdienu noteikumu prasībām atbilstošu starta un finiša laukumu jeb stadionu).

Aleksandrs Meirāns, blakus “Mežiniekiem” esošā viesu nama “Paideri” saimnieks, pauda gandarījumu par pašvaldības vēlmi teritoriju attīstīt plašāk un ieceri papildināt to ar infrastruktūru citiem aktīvās atpūtas veidiem – disku golfam, orientēšanās sportam, arī slidkalniņu mazajiem bērniem, takas pastaigām. Viņš izteica gatavību kopā ar pašvaldību risināt jautājumu par tualešu un dušu izmantošanu sportotājiem.

“Mežinieku” teritorijas papildināšana ar jauniem disku golfa groziem, soliņiem un tiltiņiem padarītu esošo disku golfa laukumu konkurētspējīgu reģionā, to apliecināja vietējā disku golfa biedrības pārstāvis Uldis Jaunzems.

Jauno biatlonistu treneris Sergejs Sverčkovs pauda, ka šaušanas treniņu procesam nepieciešama papildu infrastruktūra šauteņu glabāšanai uz vietas bāzes teritorijā.

Modris Račiks, aktīvi slēpojot “Mežiniekos”, novērojis vairākas risināmas problēmas – cilvēku pārvietošanās ar kājām pa trasi, kas gan bojā trases kvalitāti, gan arī var izraisīt negadījumus, sportistam uz slēpēm vai rollerslēpēm uztriecoties gājēju kompānijai; piebraucamā ceļa un stāvvietas uzlabošana; prožektoru izvietošana slēpošanas stadionā, tādējādi piedāvājot to kā treniņu vietu bērniem un slēpotājiem ar mazākām slēpošanas prasmēm; trases apgaismojuma modernizēšana un uzlabošana.

Riteņbraukšanas kluba pārstāvis Guntis Kozilāns rosināja noteikt mērķi, ko šajā teritorijā vēlas sasniegt, un pauda bažas, vai pašvaldībai būs finansiāli iespējams vienlīdz apvienot iedzīvotāju aktīvai atpūtai nepieciešamo un augsta līmeņa profesionālā sporta vajadzības, tomēr viņaprāt svarīgi arī, lai slēpošanas un biatlona trase atbilst starptautiskiem noteikumiem. Aicināja, plānojot “Mežinieku” attīstību, ņemt vērā dažādās intereses un iespējas, ko piedāvā teritorija, un projektēt tā, lai nekrustotos dažādu prasmju līmeņa slēpotāju, kā arī pastaigu mīļotāju un citu aktīvās atpūtas veidu cienītāju ceļi.

Viedokļu apmaiņā par to, vai slēpošanas trase būtu attīstāma primāri vietējo iedzīvotāju vajadzībām vai pielāgojama arī augsta līmeņa sportam, vairums nosliecās, ka primāri jākoncentrējas uz vietējo iedzīvotāju aktīvās atpūtas vajadzībām, jo trases pielāgošanai augsta līmeņa sportam nepieciešamās investīcijas būs lielākas un pašvaldībai ne tik viegli sasniedzamas.

Tāpat raisījās diskusija par to, ka “Mežiniekos” būtu nepieciešams mākslīgais sniegs, kas ļautu slēpošanas sezonu agrāk uzsākt un turpināt ilgāk, līdz ar to padarot Alūksnes trasi konkurētspējīgāku. Tam ir nepieciešams palielināt elektrības jaudu, risināt ūdens apgādes jautājumu, kā arī iegādāties sniega pūtējus. Iespēja ilgāk nodrošināt slēpošanu trasē būtu nozīmīga arī uzņēmējam, kas nodrošinātu slēpju nomas un sagatavošanas pakalpojumu.

Alūksnes novada pašvaldības sporta darba organizators Vilnis Veļķeris uzsvēra, ka slēpošanas un biatlona trasi ir nepieciešams modernizēt atbilstoši mūsdienu prasībām un tās attīstībā būtu svarīgs arī valstisks redzējums un pienesums no slēpošanas un biatlona federācijām, kas bāzi izmanto savu sacensību rīkošanai.

Dz. Adlers uzsvēra, ka, ņemot vērā daudzās vajadzības, plānotie darbi būtu jādala kārtās, kas ļautu tos veikt pakāpeniski un dotu pašvaldībai lielāku iespēju piesaistīt finanses pa daļām. Teritorijas dažādošana ar jauniem aktīvās atpūtas piedāvājumiem “Mežiniekiem” ir nepieciešama, lai infrastruktūra būtu noslogota kā ziemā, tā arī vasarā un tādā veidā veicinātu ekonomisko aktivitāti.

Līdzīgās domās par teritorijas attīstības plānu projektēšanu pa kārtām bija arī Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis. Viņa ieskatā jāpatur prātā, ka “Mežinieki” primāri ir slēpošanas un biatlona bāze, tādēļ, plānojot ieguldīt zemē jaunu elektrības līniju, vienlaikus jāiegulda arī ūdensvads, kas nepieciešams mākslīgā sniega ražošanai.

Rezumējot viedokļu apmaiņu, Dz. Adlers izteica priekšlikumu, ka tālākā pašvaldības rīcība varētu būt meklēt projektētāju, kas apkopotu visas teritorijā vēlamās un nepieciešamās funkcijas un sagatavotu skiču projektu, lai visu sporta un atpūtas veidu intereses būtu ievērotas un vienlaikus neradītu sadursmes parka teritorijā. Par “Mežinieku” attīstības jautājumiem plānots spriest domes Tautsaimniecības komitejā.

Jurija Drozdova foto

Sagatavoja: Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content