Tautsaimniecības komitejas 19.04.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 19.04.2021. darba kārtība

19.04.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.

2. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Gulbenes – Alūksnes bānītis”.

3. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami”.

4. Par atbalstu attīstības koncepcijas sagatavošanai.

Skip to content