Domes ārkārtas sēdes 07.05.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes ārkārtas sēdes 07.05.2021. darba kārtība

07.05.2021., plkst. 11:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

  1. Par nekustamo īpašumu Ziemeru ielā 4 un Ziemeru ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā daļu  nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
  2. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā.
  3. Par atļauju Aivitai EZERIŅAI savienot amatus.
Skip to content