Izlaidumu laiks Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Izlaidumu laiks Alūksnes novadā

Mācību gadam tuvojoties beigām, vecāki ir vērsušies gan pašvaldības pirmsskolas, gan vispārējās izglītības iestādēs ar jautājumu par izlaidumu norisi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un augstos saslimstības rādītājus, informējam par lēmumiem, kas izriet no spēkā esošajiem epidemioloģiskās drošības nosacījumiem attiecībā uz pulcēšanos un pasākumu norisi.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuros noteikts, ka atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, vēršam uzmanību, ka izlaidumu organizēšana pirmsskolas izglītības iestādē ar vecāku un citu viesu piedalīšanos nav atļauta. Vienlaikus norādām, ka pirmsskolas izglītības apguves noslēgums var tikt atzīmēts attiecīgās pirmsskolas izglītības grupas ietvaros, nepiedaloties vecākiem un citiem visiem.

Arī saslimstības rādītāji Alūksnes novadā sākuši straujāk pieaugt. Pēc 14 dienu kumulatīvās saslimstības datiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Alūksnes novads šobrīd ir 19. vietā valstī. Valstī vidējais kumulatīvās saslimšanas rādītājs pašlaik (17. maija dati) ir 428,4 saslimušie uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, bet mūsu novadā – 648.

Papildinot iepriekš minēto, neviens normatīvais dokuments nenosaka kā obligātu prasību rīkot iestādes pasākumus un vecāku piedalīšanos tajos. Arī līdz šim vecāki nepiedalījās visos iestādes rīkotajos pasākumos. Iestādes patstāvīgi izvērtē ne tikai sadarbības iespējas ar ģimeni, bet arī citus aspektus, piemēram, valstī noteiktos ierobežojumus.

Protams, iestādes darbinieki emocionāli vēlas, lai bērniem sagādātais prieks tiktu dalīts ar vecāku prieku, bet šā brīža situācijā cilvēku veselība un dzīvība ir augstākā prioritāte, tāpēc aicinām vecākus padomāt par atbilstošu svētku mirkli jūsu ģimenes lokā.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content