DOMĀT, DARĪT, ZINĀT! - Alūksnes novads

DOMĀT, DARĪT, ZINĀT!

Ik pavasari, ik pavasari,
Vai nenotiek jauni brīnumi?
Nu saki!
(Aspazija)

Pavasaris ir ne tikai dabas atmodas, bet arī atjaunošanās un pārmaiņu laiks. 

Ko 4., Gulbīšu grupas bērni un skolotājas esam domājuši, darījuši un apguvuši šajā laikā?

Neskatoties uz dažiem ierobežojumiem, intelektuālo spēļu olimpiādes nedēļas “Gudrinieks 2021” ietvaros izspēlējām daudz un dažādas galda spēles. Guvām priekšstatu par spēļu daudzveidību, iepazinām spēļu noteikumus, saņēmām apbalvojumus par aizrautīgu spēļu spēlēšanu.

 22.martā atzīmējām Pasaules Ūdens dienu. Šīs dienas mērķis ir pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām. Šajā dienā runājām par dzeramo ūdeni, daudzumu, kas nepieciešams izdzert cilvēkam, veicām eksperimentus un mērījumus ar dažāda tilpuma traukiem. Pastaigas laikā apmeklējām pilsētas ūdenstorni.

Esam sagaidījuši Lieldienas – līksmības, pārsteigumu un saules piestarotos pavasara svētkus. “Lieldienu lustes “’ grupā  svinējām gan atceroties tautas tradīcijas, gan dziedot, gan ejot rotaļās, gan krāsojot  un ripinot olas. Pavasara saulīte ir mānīga, vējš kož degungalā, bet tikšanās un sportiskās aktivitātēs iestādes laukumā ar Marta un Aprīļa zaķiem mūs sildīja. 

Attālinātas apmācības laikā veicām skolotāju piedāvātās aktivitātes un uzdevumus tēmai “’Rosība pavasarī”. Iepazinām kopā ar vecākiem individuālās aizsardzības līdzekļus, zirnekļu dzīvi, vērojām dabas parādības, pavasara pazīmes un mācījāmies ieklausīties putnu balsīs.

Saulainās un siltās pavasara dienas ir laiks, kad atceramies drošības noteikumus gan uz ūdens, gan talkās, gan ikdienā un atpūtā. Ar mācību filmu ”Tutas lietas” palīdzību pilnveidojām zināšanas par drošības noteikumiem saskarsmē ar kukaiņiem, elektroierīcēm,  drošību uz ūdenstilpnēm, individuālās aizsardzības līdzekļiem.

 Pirmo reizi attālināti piedalījāmies  Ekoskolu Prāta spēlēs pirmsskolā, kur sniedzām apzinātas atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem. Lai gan balvas neguvām, tomēr gandarījuma un apmierinātības sajūta mūs priecēja.

Lielā talka ir laba tradīcija, kas atgādina, ka ir pienācis laiks sakārtot savu pagalmu, ielu, dzimto pilsētu un mīļāko bērnudārzu. 27.aprīļa jaukā un spožā pavasara diena veicināja izcilu noskaņojumu, jo ciemos bija atbraukusi Vidzemes reģionālā televīzija, RE TV. Kopā ar skolotājām aktīvi piedalījāmies pavasara sakopšanas darbos- tīrījām komposta kastes un izveidojām četras augstās permakultūras dobes, kurās tālāk sēt, stādīt un par augiem rūpēties turpināsim mēs paši un 3.,5.,6. grupu bērni un skolotājas.

Akcijas “Apmeklē dižkoku” Ekoskolu programmas ietvaros iepazinām dabu, apmeklējām izglītojošas ekskursijas pie dižkokiem, darbojāmies izglītojošās rotaļnodarbībās. Interesants un daudzveidīgs bija akcijas noslēgums iestādes teritorijā, kur apkopojām paveikto, ieguvām grupai pasakainas balvas. 

Tuvojas mācību gada noslēguma svētku nedēļa, izlaidums, kur kopīgi darbosimies ar  Alisi un viņas draugiem no pasakas “Alise Brīnumzemē”, sveiksim nākamos skolniekus, cienāsimies ar svētku kliņģeri, kopā ar grupas biedriem un skolotājām izbaudīsim kopīgus prieka mirkļus pirms vasaras brīvdienām.

SAGATAVOJA: 4. grupas skolotājas Ilze HOLLA, Lusine PETROSJANA – GOLUBEVA

Skip to content