Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņu darba laiks 2021.gada Pašvaldību vēlēšanās - Alūksnes novads

Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņu darba laiks 2021.gada Pašvaldību vēlēšanās

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks Pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā no pulksten 7.00 – 20.00.

Vēlētāji var balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī.

Balsošanas dokuments ir derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID).

Iepriekšējā balsošana notiks:

Pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 – 20.00

Ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 – 16.00

Piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 – 20.00

 

Savu vēlēšanu apgabalu un apgabala vēlēšanu iecirkņus vēlētāji var noskaidrot, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai arī pa uzziņu tālruni 67049999.

No 27.marta līdz 27.maijam vēlētāji tiešsaistē e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē var mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja būs izvēlējušies balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums.

ALŪKSNES NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU ATRAŠANĀS VIETAS

Iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Adrese

293.

Alūksnes pilsētas administratīvā ēka

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads

295.

Alūksnes novada vidusskola

Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads

296.

SIA “Alūksnes energoceltnieks” ēka

Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes novads

298.

Alsviķu kultūras nams

“Kultūras nams-Alsviķi”, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov.

299.

Strautiņu pamatskola

“Strautiņu Pamatskola”, Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov.

300.

Annas kultūras nams

“Tautas nams”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads

302.

Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs “Dailes”

“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads

304.

Kolberģa tautas nams

“Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

305.

Jaunannas tautas nams

“Zīles”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads

306.

Jaunlaicenes pamatskola

“Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

307.

Kalncempju pagasta pārvalde

“Cempji 4”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

308.

Liepnas tautas nams

„Birzītes”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads

309.

Malienas tautas nams

“Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads

310.

Mālupes Saieta nams

“Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads

311.

Mārkalnes tautas nams

“Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

312.

Pededzes tautas nams

“Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads

314.

Veclaicenes pagasta pārvalde

“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

316.

Zeltiņu pagasta pārvalde

“Strazdiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads

317.

Ziemeru pagasta pārvalde

“Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks

Pirmdiena, 31.05.2021. no plkst. 16.00 – 20.00

Otrdiena, 01.06.2021. no plkst. 09.00 – 13.00

Trešdiena, 02.06.2021. no plkst. 16.00 – 20.00

Ceturtdiena, 03.06.2021. no plkst. 09.00 – 16.00

Piektdiena, 04.06.2021. no plkst. 13.00 – 20.00

Pašvaldību vēlēšanu dienā, sestdienā, 05.06.2021. no plkst. 07.00 – 20.00

 

Iesniegumi mājas balsošana iesniedzami:

  • nosūtot tos pa pastu uz Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301,
  • jāiesniedz vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī, sākot no 31.maija,
  • nosūtot uz e-pastu nvk@aluksne.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Informāciju par balsošanas kārtību iespējams saņemt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā  www.cvk.lv, tālrunis 67049999.

Alūksnes novada vēlēšanu komisija, tālrunis 26526652, e-pasts: nvk@aluksne.lv

Skip to content