Iesniegs projektu Tālavas ielas pārbūves 2. kārtas darbu finansēšanai - Alūksnes novads

Iesniegs projektu Tālavas ielas pārbūves 2. kārtas darbu finansēšanai

 Alūksnes novada dome 27. maija sēdē pieņēma lēmumu iesniegt projekta “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2. kārta)” pieteikumu Satiksmes ministrijā valsts autoceļu fonda apakšprogrammas “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” līdzekļu saņemšanai.

 Dome apstiprināja projekta indikatīvās kopējās izmaksas 938 513,05 EUR. Ja projekts tiks atbalstīts, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 281 553,91 EUR apmērā (30% no projekta indikatīvajām kopējām izmaksām) segs no pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem.

 Projekta “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” 2. kārtā paredzēts pārbūvēt ielas segumu, sakārtot ūdens novades sistēmu, nomainīt dzelzsbetona caurtekas, pārbūvēt esošās auto stāvvietas iepretim maizes kombinātam, atjaunot gājēju ietvi, ierīkot soliņus, pārbūvēt sabiedriskā transporta apgriešanās laukumu, izbūvēt ar nojumi aprīkotu pieturvietu, tiks pārvietoti ielas pārbūvei traucējošie apgaismes balsti, kā arī nomainīti gaismekļi uz energoefektīviem LED.

 Tālavas ielas pārbūve ir paredzēta divās kārtās. Kārtas robežojas uz tranzīta ielas līdzās Tālavas iela 13B, Alūksnē īpašumam. Attiecīgi pirmās kārtas pārbūve skar Tālavas ielu posmā no elevatora līdz Tālavas ielai 13B un otrā kārta turpinās līdz pilsētas robežai. Pirms ielas pārbūves darbiem paredzēta arī ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana abu kārtu garumā, taču šie būvdarbi, kā arī Tālavas ielas pārbūves 1. kārta ir iekļauta projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” konceptā, kas tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā ideju konceptu priekšatlasē, pretendējot uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content