Iesniegs projektu ventilācijas ierīkošanai sākumskolā - Alūksnes novads

Iesniegs projektu ventilācijas ierīkošanai sākumskolā

 Alūksnes novada pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegs projektu “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā” – to 27. maija sēdē nolēma Alūksnes novada dome.

 Saskaņā ar maijā apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” pašvaldības līdz 7. jūnijam var iesniegt savus augstas gatavības investīciju projektus, kas uzlabo mācību vidi vispārējās izglītības iestādēs (skolās), paredzot centralizētas mehāniskās ventilācijas ventilācijas sistēmas būvniecību skolas ēkā vai tās daļā vai arī decentralizētas ventilācijas sistēmas ierīkošanu atsevišķās ēkas telpās.

 Atklātā projektu konkursa vērtēšanas kritērijs, lai saņemtu finansējumu, ir ieguvēju, tātad – skolēnu, skaits projekta īstenošanas rezultātā. Alūksnes pilsētas sākumskolā ir lielākais skolēnu skaits novadā, bet skolas telpās, izņemot zāli, nav ventilācijas iekārtu. Pašvaldībā ir apzināta situācija ventilācijas sistēmu jautājumā visās novada skolās.

 Projekta “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā” indikatīvās izmaksas ir 190 000 EUR, tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums 161 500 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā jeb 28 500 EUR. Ja projekts tiks atbalstīts, pašvaldības līdzfinansējumu nodrošinās no šī un nākamā gada budžeta līdzekļiem.

 Projektu konkursam ir ierobežots finansējums – tikai 7 miljoni EUR, tādēļ paredzams, ka konkurence par finansējuma iegūšanu būs sīva. Vienā projekta pieteikumā var iekļaut tikai vienu skolu.

 Ņemot vērā šo lēmumu, minētais projekts 27. maija domes sēdē tika iekļauts arī Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plānā 2015.-2021. gadam.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content