Latvijā uzsāk digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošanu - Alūksnes novads

Latvijā uzsāk digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošanu

Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no 1. jūnija Latvijas Republikā ir uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana. Digitālie sertifikāti ir apliecinājumi par veikto vakcināciju pret Covid-19, veiktā Covid-19 laboratoriskā testa rezultātu vai Covid-19 pārslimošanas faktu.

Ikvienā digitālajā sertifikātā ir iekļauts unikāls QR kods, kas ir digitāli parakstīts. Skenējot QR kodu, iespējams noskaidrot, vai uzrādītais sertifikāts ir vai nav derīgs.

Savus digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji var apskatīt tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv. Pieslēdzoties vietnei ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem, jāpieprasa nepieciešamā sertifikāta izveide. Izveidoto sertifikātu ieteicams saglabāt savā viedierīcē vai drukāt papīra formātā.

Iedzīvotājiem, kuri nelieto internetu, vai nevar autentificēties tīmekļvietnē, sertifikāta saņemšanai no 2021. gada 15. jūnija ir jāvēršas kādā no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

Pasaules hokeja čempionāta apmeklēšana

Pirms došanās uz Pasaules hokeja čempionāta spēlēm, savu Digitālo Covid-19 sertifikātu tīmekļvietnē ieteicams pieprasīt vismaz vienu dienu iepriekš un pārliecināties par tā pieejamību.

Vienlaikus jāņem vērā, ka sertifikāts par veikto vakcināciju ir izmantojams spēļu apmeklēšanai:

  • ja pēc Jannsen pirmās potes, Comirnaty vai Moderna abu pošu saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas;
  • no 22. līdz 90. dienai pēc AstraZeneca/Vaxzevria potes saņemšanas vai uzreiz pēc 2. potes saņemšanas.

Dodoties uz hokeja spēli, līdzi jāņem digitālā Covid-19 sertifikāta izdruka, ieejas biļete un personu apliecinošs dokuments.

Ja iedzīvotājs ir veicis vakcināciju pret Covid-19, bet atbilstošs sertifikāts vietnē www.covid19sertifikats.lv nav pieejams, un informācija par veikto vakcināciju nav redzama arī valsts E-veselības portālā, NVD aicina iedzīvotāju sazināties ar ārstniecības iestādi, kurā veikta vakcinācija, un lūgt pārbaudīt elektroniski ievadītos datus.

Digitālā Covid-19 sertifikāta izmantošana Eiropas Savienībā

Latvijas Republikā izsniegtos digitālos Covid-19 sertifikātus atpazīs arī citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. No 2021. gada 15. jūnija tiks pabeigta integrācija ar Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārteju, kurā tiks veikta informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm par derīgo sertifikātu QR kodos ietvertajiem sertifikātu parakstiem, lai būtu iespējams pārliecināties par sertifikāta derīgumu un autentiskumu. Tādējādi no 15. jūnija Latvijas Republikā izsniegto digitālo Covid-19 sertifikātu varēs pilnvērtīgi izmantot arī pārvietojoties ES ietvaros – valstīs, kuras arī būs pieslēgušās vienotai vārtejai.

Vairāk informācijas par digitālo Covid-19 sertifikātu iedzīvotāji var noskaidrot tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 8989.

Skip to content