Piešķir valsts budžeta finansējumu Izglītības un sporta centram - Alūksnes novads

Piešķir valsts budžeta finansējumu Izglītības un sporta centram

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir apstiprinājusi Alūksnes novada pašvaldības iesniegto Izglītības un sporta centra izveides projektu un šodien, 1. jūnijā, Ministru kabineta sēdē šim mērķim piešķirts valsts budžeta finansējums.

 Kopējais valsts budžeta finansējums projektam būs 3 000 000,00 EUR, tajā skaitā 2021. gadā paredzētais finansējuma apjoms ir 50% no kopējās paredzētās summas jeb 1 500 000,00 EUR, un 2022. gadā – 1 500 000,00 EUR.

 Finansējums piešķirts ar Ministru Kabineta rīkojumu par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu.

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegtā investīciju projekta kopējā summa ir 3 529 412 EUR, no kā maksimālais iespējamais valsts budžeta līdzfinansējums ir 3 000 000 EUR un pašvaldības līdzfinansējums nodrošināms 15% apmērā jeb 529 412 EUR.

 Lai pilnībā finansētu centra izveidi, pašvaldība šī gada 6. maijā  iesniedza projekta pieteikumu arī Izglītības un zinātnes ministrijā un 27. maijā saņēma pozitīvu atbildi. Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātais projekts nodrošina pašvaldībai iespēju saņemt Valsts kases aizņēmumu Izglītības un sporta centra būvniecības procesa pilnīgai pabeigšanai.

 

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content