Ievēlēti deputāti domes pastāvīgajās komitejās

 Alūksnes novada domes 7. jūlija ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu par deputātu ievēlēšanu domes pastāvīgajās komitejās.

  Finanšu komitejā ievēlēti septiņi deputāti:

Aivars Fomins;

Arturs Dukulis;

Druvis Tomsons;

Dzintars Adlers;

Jānis Sadovņikovs;

Jānis Skulte;

Līga Langrate.

 Tautsaimniecības komitejā ievēlēti septiņi deputāti:

Druvis Mucenieks;

Druvis Tomsons;

Ilze Līviņa;

Jānis Sadovņikovs;

Jānis Skulte;

Modris Lazdekalns;

Modris Račiks.

 Sociālajā, izglītības un kultūras komitejā ievēlēti septiņi deputāti:

Artūrs Grīnbergs;

Elita Laiva;

Ilze Līviņa;

Līga Langrate;

Maruta Kauliņa;

Modris Račiks;

Verners Kalējs.

 Domes lēmumā arī noteikts, ka darbu komitejā turpina deputāts, kas stājas tā deputāta vietā, kura pilnvaras izbeigtas pirms termiņa vai kurš nolicis pilnvaras uz laiku.

Skip to content