Pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties topošās novada Attīstības programmas tematiskajās darba grupās - Alūksnes novads

Pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties topošās novada Attīstības programmas tematiskajās darba grupās

Alūksnes novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes gaitā jau ir notikušas vairākas tematisko darba grupu sanāksmes un divas no tām notiks jūlija pēdējā nedēļā. Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdzdarboties jaunā attīstības dokumenta izstrādē, piedaloties tematiskajās darba grupās. Tās notiks tiešsaistē ZOOM platformā.

Pieteikšanās dalībai kādā no darba grupām pie Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes Māras Saldābolas, rakstot uz e-pastu mara.saldabola@aluksne.lv vai aizpildot attiecīgās nozares tematiskās darba grupas tiešsaistes anketu.

 

  • Infrastruktūras un sabiedrisko pakalpojumu attīstības jautājumu darba grupa – 27. jūlijā pulksten 14.00.

Pieteikšanās anketa aizpildāma šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKkbmkZ6fLzov8ER2YNfKlvFzovRcWSXEV_S_pnoLo5wOP3g/viewform

 

  • Sociālās palīdzības un veselības aprūpes jautājumu darba grupa – 28. jūlijā pulksten 14.00.

Pieteikšanās anketa aizpildāma šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn_3cBu49f1X_pEEq2—HibcktMeW5BuouGOt95ACf3J4HQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Līdz šim Alūksnes novada Attīstības programmas izstrādes gaitā jau notikušas vides jautājumu, uzņēmējdarbības attīstības, sporta, jaunatnes un atbalsta ģimenēm ar bērniem jautājumu, lauku attīstības, kā arī kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma attīstības jautājumu darba grupu sanāksmes. Pateicamies visiem iedzīvotājiem, kas jau ir iesaistījušies tematisko grupu darbā ar saviem priekšlikumiem un ieteikumiem.

Skip to content