Tautsaimniecības komitejas 13.09.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 13.09.2021. darba kārtība

13.09.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
  2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 2021./2022. gada ziemas sezonai.
  4. Par energopārvaldības sistēmu.
  5. Par konceptuālu atbalstu plānoto projektu sagatavošanai.
Skip to content