Alūksnes novadu reģionālā vizītē apmeklē VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs - Alūksnes novads

Alūksnes novadu reģionālā vizītē apmeklē VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs

Attēlā no kreisās: Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons, domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Sadovņikovs. Sanitas SPUDIŅAS foto

Ceturtdien, 30. septembrī, Alūksnes novadu reģionālā darba vizītē apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs un ministra padomnieks Miks Strazdiņš.

Vizītes gaitā kopā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Dzintaru Adleru un vietniekiem Līgu Langrati, Druvi Tomsonu un Jāni Sadovņikovu apsprieda novada ekonomiskās izaugsmes jautājumus un apmeklēja vairākus objektus, kur pašvaldība īstenojusi vai plāno īstenot nozīmīgus infrastruktūras projektus, kā arī lielākos novada uzņēmumus.

Ministrs iepazinās ar jau līdz šim paveikto Alūksnes Bānīša stacijas kompleksā un iecerēto teritorijas izaugsmi gan kontekstā ar pašvaldības plāniem par industriālās zonas attīstību un biznesa stacijas izbūvi Tālavas ielā, gan ar uzņēmēju plānotajām investīcijām. Tāpat ministrs kopā ar pašvaldības vadību apmeklēja plānoto veselības veicināšanas investīciju projekta teritoriju. Viesi apmeklēja arī Alūksnes Pilssalu, kur novērtēja pašvaldības paveiktos infrastruktūras projektus.

Turpinot vizīti, pašvaldības vadība iepazīstināja ministru ar Izglītības un sporta centra būvdarbu gaitu Alūksnē. Šis alūksniešu ilgi gaidītais objekts top ar Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atbalstu. Daļējs finansējums Izglītības un sporta centra būvniecībai Alūksnes novada pašvaldībai tika piešķirts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātās valsts atbalsta programmas pašvaldībām augstas gatavības investīciju projektu realizēšanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu. Iepazīstoties ar būvdarbu gaitu, ministrs sacīja, ka izvērtēs iespējas, kā vēl atbalstīt tālāku sporta zāles būvniecību.

– Man ir gandarījums, ka Alūksnes novads spējis mobilizēties šī sporta centra būvniecībai un pieteicies ministrijas atbalsta programmai. Līdz šim tiekoties gan ar novada iedzīvotājiem, gan vietējiem medijiem, cilvēki uzsvēra akūtu nepieciešamību pēc jauna, moderna centra, jo vecā sporta halle savu laiku sen nokalpojusi un nav piemērota ne sacensību rīkošanai, ne treniņiem. Finansējums nu ir piešķirts, būvdarbi ir sākti un sporta centrs jau tuvā nākotnē vērs durvis sporta entuziastiem un pilsētas viesiem, – apskatot būvobjekta teritoriju, sacīja A. T. Plešs.

– Pateicoties ministrijas piešķirtajam finansējumam, varam īstenot šo projektu, ko gaidījām jau 20 gadus, bet finanšu trūkuma dēļ paši nespējām realizēt. Ļoti ceru, ka jaunais Izglītības un sporta centrs ļoti labi darbosies, jo blakus atrodas trīs izglītības iestādes – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes pilsētas sākumskola un Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skola. Mūsu jauniešiem un iedzīvotājiem būs jauns sporta infrastruktūras objekts, ar ko ļoti lepojamies un ko nākošā gada nogalē varēsim atvērt apmeklētājiem, – sacīja domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Viesi apmeklēja pašvaldību, kur domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers iepazīstināja ar pašvaldības plānotajiem projektiem nākamās attīstības programmas ietvaros, sniedza ieskatu novada izglītības iestāžu tīklā, ceļu infrastruktūrā. Pašvaldībā ministrs tikās ar administrācijas nodaļu vadošajiem darbiniekiem sarunā par dažādiem ar pašvaldības darbu saistītiem aktuāliem jautājumiem, tostarp atbalstu projektu plāniem, pašvaldību efektīvāku un racionālāku darbību pēc jaunā Pašvaldību likuma stāšanās spēkā, ceļu fonda finansējuma sadalījumu. Pašvaldības pārstāvji arī vērsa uzmanību uz normām, kas nosaka vienādas prasības dažāda lieluma pašvaldībām, pašvaldību aģentūrām. Ministram tika sniegta informācija par Alūksnes novada pašvaldības līdzšinējo iesaisti un iecerēm klientu apkalpošanas centru izveidē.  Sarunā ar pašvaldības pārstāvjiem ministrs apstiprināja, ka arī nākamgad pašvaldībām būs iespēja pieteikties ministrijas atbalsta programmām uzņēmējdarbības attīstībai, infrastruktūras sakārtošanai, no citiem finanšu avotiem būs iespēja piesaistīt līdzekļus arī valsts pārvaldes digitālai attīstībai.

Vizītes laikā ministrs apmeklēja arī divus no lielākajiem novada uzņēmumiem – kokrūpniecības uzņēmumu “CEWOOD”, kas ir vienīgais ēveļskaidu plātņu ražotājs Baltijas valstīs, un SIA “Alūksnes putnu ferma”, kur veikta ražošanas kompleksa modernizācija un uzstādītas mūsdienīgas tehnoloģiskās iekārtas.

Reģionālās vizītes noslēgumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs atzina, ka ar prieku apciemojis Alūksnes novadu un pārliecinājies par to, kā attīstās novads, uzņēmējdarbība, dažāda veida infrastruktūras būves.

– Prieks redzēt, ka ministrijas atbalsta programmas finansējums tiek lietderīgi izmantots un pēc 20 gadu plānošanas un gaidīšanas ar ministrijas atbalstu ir ielikti pamati Izglītības un sporta centra būvniecībai. Tāpat prieks redzēt, ka pašvaldība domā, kā nodrošināt novada iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, kādā veidā tos attīstīt un uzlabot.

Īpašs prieks man ir par sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldību un to, ka novadā ir lieli ražojoši uzņēmumi, kas piegādā inovatīvu produkciju visai pasaulei, kas aug un attīstās ar idejām, iecerēm un tālejošiem plāniem. Tā ir augstākā mēraukla pašvaldības darbības novērtējumam, ja uzņēmēji to novērtē un saka labus vārdus. Te ir svarīga gan valsts, gan ministrijas un pašvaldības cieša sadarbība, lai ļautu attīstīties šādiem uzņēmumiem, kas nodrošinās labi apmaksātas darba vietas novada iedzīvotājiem, kas ir arī ministrijas prioritāte.

Pārliecinājos, ka Alūksnes novadam ir idejas un plāni. Tas ir svarīgi, lai varētu pieteikties dažāda veida atbalsta instrumentiem. Alūksnes novada pašvaldībā ir laba komanda, kas strādā kopā. Tas novadam ir liels ieguvums un iedzīvotāji varēs novērtēt darba augļus, – vizītes noslēgumā sacīja A. T. Plešs.

Dzintars Adlers, Jānis Sadovņikovs un Artūrs Toms Plešs, iepazīstoties ar Izglītības un sporta centra būvniecības gaitu

Vizīte uzņēmumā “CEWOOD”

SIA “Alūksnes putnu ferma” apmeklējums

Skip to content