Iespēja piedalīties bezmaksas vebinārā par mājokļa apsaimniekošanu - Alūksnes novads

Iespēja piedalīties bezmaksas vebinārā par mājokļa apsaimniekošanu

Bezmaksas vebinārs dzīvokļu īpašniekiem
“Svarīgākais, kas Jums jāzina par mājokļa pārvaldīšanu”

Valstij ir ļoti svarīgi, lai dzīvokļu īpašnieki būtu zinoši un informēti par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu savā dzīvojamā mājā.
2020. gada sākumā Valsts kontrole nāca klajā ar revīzijas ziņojumu “Ēku drošums: vai darām pietiekami”, kurā tika vērtēts, kā ēku apsaimniekotāji apseko daudzdzīvokļu ēku stāvokli, plāno darbus, aprēķina ēku uzturēšanai vajadzīgos līdzekļus un veic nepieciešamos remontdarbus. Revīzijā atklājās, ka vairāk kā 50 % māju to dzīvokļu īpašnieki nemaz nevar uzzināt par savas ēkas stāvokli, jo ikgadējās ēku pārbaudes netiek veiktas. Turklāt tika secināts, ka apsaimniekotāji bieži grēko ar ēku uzturēšanas darbu plānu un remontdarbu tāmju gatavošanu, un kopumā apsaimniekotāju vestās māju lietas ir nepilnīgas.

Vebinārā apskatīsim svarīgākos un dzīvokļu īpašniekiem aktuālākos jautājumus par mājas pārvaldīšanu, skatīsimies videofilmiņu, uzzināsim kā vērtēt pārvaldnieka darbu, saņemsiet atbildes uz jautājumiem.

Vebinārs notiek 2021. gada 10.novembrī no plkst. 10:00-13:00 un 23.11. no plkst. 18:00-21:00. Iespējams izvēlēties sev ērtāko laiku.
Norises vieta: MS Teams platforma ( tiks nosūtīta saite uz epastu)

Lektore: Tiesību zinātņu civiltiesību nozares doktorante Dace Vārna.
Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos un semināru, kursu vadīšanā. Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriste, Biznesa augstskolas „Turība” lektore.

Vebināra programma:
1. Pārvaldnieka kompetence.
2. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi. Kādi jaunumi gaidāmi no likumdevēja šajā rudenī/ziemā? Kas ir elektroniskā balsošana?
3. Norēķinu kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Ūdens starpība. Skaitītāju verificēšana.
4. Darba plāns. Tāme un plānotie darbi. Svarīgākie jautājumi.
5. Kas ir pārvaldīšanas darbības un kā tās aprēķina?
6. Iepazīšanās ar mājas lietu un kādiem dokumentiem tur jābūt?
7. Mājas vizuālā apskate. Cik bieži?
8. Kopējās inženierkomunikācijas un piekļuve tām.
9. Uzkrājuma fonda veidošana.
10. Dzīvojamās mājas fiziskas saglabāšanas jautājumi un apdraudējuma novēršana.
11. Ārpuskārtas remonts un darbu plānā ietveramie darbi. Praktiski piemēri.
12. Darbu plānošana. Kā noteikt prioritātes? Balkons vai jumts?
13. Pārbūves kārtība dzīvoklī. Saskaņojumi.
14. Jaunā pagaidu aizsardzības regulējuma (spēkā no 20.04.2021.) piemērošana, lai piekļūtu kopīpašuma komunikācijām.
15. Jaunais Dzīvojamo telpu īres likums (spēkā no 01.05.2021.). Kas ir mainījies?

Pieteikšanās uz vebināru (norādot vārdu, uzvārdu vai organizāciju, e pastu un tālruņa numurus) jāsūta uz e-pastu seminari@forcelex.lv vai SIA “Force Lex” mājas lapā: https://www.forcelex.lv/pasakumi/bezmaksas-vebinars-dzivoklu-ipasniekiem-svarigakais-kas-jums-jazina-par-majokla-parvaldisanu/

Reģistrācijas maksa 2 euro.

Vietu skaits ierobežots!
Pēc reģistrēšanās mācību kursiem tiks izrakstīts rēķins par reģistrāciju.
Atsaucot savu dalību vebinārā reģistrācijas maksa netiks atgriezta, bet ir iespēja pārreģistrēt dalību uz citu dalībnieku.

Skip to content