SIA “Alūksnes nami” informē par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem

SIA “Alūksnes nami” informē, ka 2021. gada 30. septembrī ir noslēgusies Torņa ielas 15, Alūksnē iedzīvotāju aptauja par ēkas 5. kāpņu telpas atjaunošanai nepieciešamo aizdevumu, lai veiktu remontdarbus kopīpašuma daļā un atjaunotu konstrukcijas un inženiertīklus līdz dzīvokļiem.

No 75 dzīvokļu īpašniekiem, norādītajā termiņā iesniegtas 45 aizpildītas (vai aizpildītas daļēji) aptaujas, kur:

  1. balsojums PAR- 29
  2. balsojums PRET- 8
  3. balsojums atzīts par nederīgu- 8

Kopumā PAR nobalsojuši 29 dzīvokļu īpašnieki, bet PRET 46 ( tai skaitā tie, kuri nepiedalījās balsojumā)

Līdz ar to lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas atjaunošana (1.kārta) īstenošanu NAV PIEŅEMTS

Izsakām pateicību tiem iedzīvotājiem, kas ar izpratni un atbildību ir balsojuši PAR lēmumā iekļautajiem jautājumiem!

Turpmāka projekta realizācija tiek apturēta uz nenoteiktu laiku līdz dzīvokļu īpašnieku nākamā lēmuma pieņemšanai.

Jautājumu un/vai neskaidrību gadījumā aicinām griezties SIA “Alūksnes nami” administrācijā vai rakstot uz info@aluksnesnami.lv, kā arī zvanot uz 64321456

Aptaujas balsošanas protokols Nr.1.34/5 ir nosūtīts visiem dzīvokļu īpašniekiem 06.10.2021.

 

Ar cieņu

SIA “Alūksnes nami” administrācija

Skip to content