Projekts “Labbūtības ceļakarte skolai” - Alūksnes novads

Projekts “Labbūtības ceļakarte skolai”

Ziemeru pamatskola piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā “Labbūtības ceļakarte skolai”. Skolēnu pašpārvaldes projekts guva atbalstu, un 2021./2022.m.g. 1.semestrī  notika vairākas aktivitātes, kuru mērķis bija uzlabot jauniešu mentālo veselību.

Lai gan Covid-19 pandēmijas ierobežojumi traucēja realizēt visas ieceres, tomēr ieguvums bija klašu kolektīvu saliedēšanās rudens un ziemas draudzības spēlēs. Skolēni veica fiziskas aktivitātes, vienlaikus iegūstot jaunu informāciju par to, kas ir mentālā veselība. Rosinājām viedtālruņus izmantot lietderīgi, izspēlējot izzinošas spēles, ko bijām sagatavojuši aplikācijās “Actionbound”, “Kahoot” un “QR kodu lasītājs”.

Attālināti piedalījāmies sarunā ar Bērnu un pusaudžu resursu centra speciālisti Annu Gubermani par tēmu “Trauksme”. Skolotāja Ina Perevertailo mācīja praktiskus vingrinājumus, kas var palīdzēt pārvarēt trauksmi, veicināt mācīšanās spējas un pašpārliecinātību. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra Jaunatnes lietu speciāliste Una Tomiņa rosināja domāt par ikdienas rīcībām un to, ko skolēnu pašpārvalde turpmāk var darīt, lai ikviens skolā justos labi.

Skolēnu ieguvums ir Sarunu stūrītis, kurā turpmāk varēs atpūsties, sarunāties ar draugiem, spēlēt galda spēles un iepazīties ar dažāda veida informāciju par mentālo veselību. Tiesa gan, ar vienu nosacījumu: šajā vietā nedrīkstēs izmantot viedierīces, jo atpūtas stūrīša mērķis ir rosināt savstarpēju tiešu komunikāciju.

Projektā skolēnu pašpārvalde ieguva arī jaunu sporta inventāru, ko varēs izmantot brīvajā laikā pēc stundām, uzņemoties atbildību par tā saglabāšanu.

Ko mums sniedza dalība projektā? Zināšanas par mentālo veselību, prasmes rīkoties sarežģītās situācijās. Izpratni, ka ne viss vienmēr izdodas, kā sākumā plānots, ka projektu rakstīšana un īstenošana prasa ieguldīt daudz laika. Paldies par iespēju gūt pieredzi!

Projekts “Labbūtības ceļakarte skolai”

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieces un projekta īstenotājas
Sindija Boreiko, Alise Skaistkalne, Evelīna Anna Podegrāde

Skip to content