Tautsaimniecības komitejas 17.01.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 17.01.2022. sēdes darba kārtība

17.01.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  2. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē īpašumā “Ķūderlauki”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā.
  3. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem”” izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

  1. [..].

 

 

Skip to content