Mārkalnes pagastā pārvieto šķiroto atkritumu konteinerus uz pašvaldības īpašuma teritoriju

Mārkalnes pagasta pārvalde no 17. janvāra ir pārvietojusi šķiroto atkritumu konteinerus no privāta īpašuma “Centra Kurtuve” teritorijas uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošo īpašumu “Pūcīte”, Mārkalnē, pie malkas šķūņa.

Īpašumā “Pūcīte” (36760050110) pie malkas šķūņa

iedzīvotājiem pieejams atkritumu šķirošanas laukums

Shēma, kur novietoti publiski pieejamie atkritumi

Mārkalnes pagastā pārvieto šķiroto atkritumu konteinerus uz pašvaldības īpašuma teritoriju

 

Skip to content