Komiteju kopīgā sēde 01.02.2022. - Alūksnes novads

Komiteju kopīgā sēde 01.02.2022.

01.02.2022., plkst. 9:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” izdošanu.
Skip to content