Alūksnes novadā no 1. marta jauni ūdenssaimniecības tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus SIA “Rūpe” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 2022. gada 1. marta ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Alūksnes novadā būs 1,27 EUR/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,03 EUR/m3 (bez PVN).

Līdz šim SIA “Rūpe” piemēroja pirms septiņiem gadiem apstiprinātus tarifus. Attiecīgi salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem ūdensapgādes pakalpojumu tarifs pieaugs par 0,20 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,61 EUR/m3.
“Šo septiņu gadu laikā būtiski mainījušās ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus veidojošās izmaksas – pieaugusi minimālā alga, elektroenerģijas, kurināmā izmaksas, pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas u. c. izmaksas. Pozitīvi, ka komersants ir veicis ieguldījumus sistēmu sakārtošanā, tādējādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. Tas, protams, prasa ievērojamus finanšu līdzekļus,” komentējot jaunos tarifus, norāda SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska.
SIA “Rūpe” pēdējo septiņu gadu laikā ir pakāpeniski no pašvaldībām pārņēmusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu pagastos, kā rezultātā to sekmīgi nodrošinot visā Alūksnes novadā.
“Jāatzīmē, ka ūdensapgādes pakalpojumus komersants nodrošina 20 apdzīvotās vietās, bet kanalizācijas pakalpojumus – 17 apdzīvotās vietās. Lielākā daļa no šīm teritorijām ir nelieli ciemi, kuri neatrodas līdzās, bet par kuru apsekošanu un uzturēšanu kārtībā jāturpina rūpēties komersantam. Tas prasa būtiskus finanšu līdzekļus, savukārt pakalpojumu apjoms, kas tiek sniegts šajās teritorijās, ir neliels,” stāsta Kozlovska.
Tarifu pieaugumu ietekmē arī uzņēmuma ieguldījumi pamatlīdzekļos. Daļu no finansējuma sedz pats komersants, bet daļu – ar Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Piesaistītie fondu finansiālie līdzekļi pēdējos gados galvenokārt izmantoti, ierīkojot jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklus Alūksnes novadā.
SIA “Rūpe” ūdenssaimniecības tarifu projektu izvērtēšanai iesniedza 2021.gada 10.septembrī. Komersants izvērtēšanas gaitā veica vairākus tarifu projekta izmaksu precizējumus. Rezultātā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi kopsummā pieauguši par 0,15 EUR/m3, ņemot vērā elektroenerģijas cenas, kā arī degvielas izmaksu pieaugumu tirgū.
SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Rūpe” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “Rūpe” jauno tarifu izklāsts.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Plašāk www.sprk.gov.lv.

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJAS PADOMES LĒMUMS

Skip to content