Pretendēs uz atbalstu zivsaimniecības attīstībai

 Alūksnes novada pašvaldības domes 24. februāra sēdē tika pieņemti vairāki lēmumi ar četriem projektiem piedalīties projektu konkursā, lai saņemtu valsts atbalstu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem.

 

 Pašvaldības aģentūra “ALJA” sagatavojusi četrus projektus. Projekts “Pededzes upes pieteku kvalitātes novērtējums” paredz veikt Akaviņas un Virguļicas ekoloģiskā stāvokļa novērtējumu. Domes sēdē apstiprinātas projekta kopējās izmaksas līdz 12 000 EUR, ko veido plānotais Zivju fonda finansējums 10 000 EUR un, projekta atbalsta gadījumā, pašvaldības līdzfinansējums līdz 2 000 EUR.

 

 Projektā “Līdaku pavairošana Sudala un Indzera ezerā” paredzēts ezeru zivju resursus papildināt ar attiecīgi 5 000 un 4 300 vienvasaras līdaku mazuļiem. Šī projekta kopējās izmaksas apstiprinātas līdz 3 430 EUR, tajā skaitā plānotais Zivju fonda finansējums 2 700 EUR un, projekta atbalsta gadījumā, pašvaldības līdzfinansējums līdz 730 EUR.

 

 Projekts “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā” paredz ezera zivju krājumu papildināt ar 30 000 vienvasaras zandartu mazuļu. Šī projekta kopējās izmaksas sēdē apstiprinātas līdz 11900 EUR, ko veido plānotais Zivju fonda finansējums 9500 EUR un, projekta atbalsta gadījumā, pašvaldības līdzfinansējums līdz 2400 EUR.

 

 Ceturtais projekts “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” paredz atjaunot inventāru (termokameru un binokļu iegāde), iegādāties mazgabarīta laivu mazāku, grūtāk pieejamu ezeru apsekošanai un Vaidavas un Pededzes upes uzraudzībai. Projekta kopējās izmaksas apstiprinātas 9974,56 EUR, ko veido plānotais Zivju fonda finansējums 7900 EUR un, projekta atbalsta gadījumā, pašvaldības līdzfinansējums 2074,56 EUR.

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content