Atceļ satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem pagastu teritorijās

 

Annas pagastā

Ar 2022. gada 2. maiju atcelt ar 16.03.2022. rīkojumu Nr. ASPP/1-4/22/1 noteiktos satiksmes kustības ierobežojumus uz šādiem pašvaldības autoceļiem Annas pagastā: Anna – Teikas, Anna – Kantorkrogs, Anna – Varžupuriņš, Kalnāji – Kantorkrogs, Tarlapi – Kazradzi, Grēveles – Lejas, Atte – Lejas, Teikas – Vējiņi, Azandas – Āmaņi, Veršas – Veršu izgāztuve, Atte – Muzejs.

 

Ilzenes pagastā

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, Ilzenes  pagasta pārvalde informē, ka no 04.05.2022. ATCELTS satiksmes ierobežojums transportlīdzekļiem ar faktisko masu  3.5 tonnas pa pašvaldības autoceļu Jaunzemi-Zvirgzdiņi.
Tālrunis informācijai- 25779981.

 

Jaunannas pagastā 

Sakarā ar klimatisko laika apstākļu uzlabošanos, ar 02.05.2022. atcelt 24.03.2022. rīkojumu nr. JNPP/1-4/22/7 “Par transporta līdzekļu satiksmes ierobežojumiem” uz sekojošiem Jaunannas pagasta autoceļiem: Jaunanna-Guldupji, Jaunanna-Semani, Rūķīši-Gribažas, Rūķīši-Svari, Dziļlejas-Kaijas, Centra iela, Centrs-Jaunzemi, Vecais ceļš, Ievedne-Aizpure, Gundegas-Augstāsala, Ievednes iela, Dzirnavu iela.

 

Jaunalūksnes pagastā

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, ar 28.04.2022. atcelts 07.04.2022. rīkojums Nr. JPP/1-4/22/3 “Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Jaunalūksnes pagastā”.

 

Jaunlaicenes pagastā

Jaunlaicenes pagasta pārvalde ar 09.05.2022. atceļ 28.03.2022. izdoto  rīkojumu “Par satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības autoceļiem ziemas/pavasara šķīdoņa periodā Jaunlaicenes pagastā”.

 

Kalcempju pagastā

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, ar 22.04.2022. ATCELT 17.03.2022. ar rīkojumu Nr. KPP/1-4/22/3 noteiktos transporta līdzekļu kustības ierobežojumus uz sekojošiem Kalncempju autoceļiem ( rīkojums 21.04.2022. KPP/1-4/22/5):

1. Ermiķi – Letes
2. Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi
3. Cempji – Malaci
4. Žagatas – Cempji
5. Ate – Augstiekalni – Niedras.

Liepnas pagastā

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, ar 16.05.2022. atcelts 05.04.2022. rīkojums Nr. LPP/1.4/22/4  “Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Liepnas pagastā”.


Malienas pagastā

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, ar 22.04.2022. atcelts 22.03.2022. rīkojums Nr. MPP/1-4/22/2 ,,Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Malienas pagastā”.

 

Mārkalnes pagastā

Ar 09.05.2022. ATCELT 14.03.2022. rīkojumu Nr.MRPP/1.4/22/11 “Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Mārkalnes pagastā klimatisko apstākļu dēļ”.

 

Veclaicenes un Ziemera pagastos

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, ar 26.04.2022. atcelts 06.04.2022. rīkojums Nr. VZPAP/1-4/22/13 “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem ziemas/pavasara šķīdoņa periodā Veclaicenes un Ziemera pagastos”.

Skip to content