Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 16.05.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 16.05.2022. darba kārtība

16.05.2022., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par grozījumiem Centrālās administrācijas nolikumā.
  3. Par Alūksnes novada muzeja nolikuma apstiprināšanu.
  4. Par Alūksnes novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
  5. Par Alūksnes novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
  6. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” nolikuma apstiprināšanu.
  7. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Dainu DUBRI-DOBRI.
  8. Par pašvaldības stipendijas izmaksas pārcelšanu.
  9. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
Skip to content