ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ” - Alūksnes novads

ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ”

Viss aizsākās ar  7. grupas skolotāju Sanitas STRAKŠAS un Ievas OZOLIŅAS  piedalīšanos eTwinning pirmsskolas projektu partneru tirdziņu tiešsaistē, kas notika 31.01. Tirdziņa laikā izveidojās dažādas skolotāju darba grupas. Atlika tikai izvēlēties, kura grupa būs mūsējā. Mūsu projekta draugi ir divas grupiņas no Ogres PII “Riekstiņš” un Jelgavas PPII “Mācos mācīties”. Tēma pie mums “atnāca” pati. Tā radās tieši uz vietas tirdziņa laikā. “Tilti mūsu pilsētā”. Kāpēc gan ne? Pietiekoši saprotama mazajiem bērniem. Mūsu iestādei šim projektam cieša saistība ar Ekoskolas gada tēmu “ŪDENS”. Vēlāk, pirmajā tikšanās reizē, kas notika tiešsaistē, vienojāmies, ka projekta norises laikam ir jābūt pavasarī. Maijs būs pats labākais laiks projekta realizēšanai

Ko darām projekta ietvaros? Etwinnig mājas lapā Twinspace tiek ievietotas fotogrāfijas ar aprakstiem par aktivitātēm, kas tiek veiktas projekta laikā:

  • Pastaigas uz tiltiem, tiltu izpēte
  • Bērnu radošie darbi, izmantojot arī mazo robotiņu Bee – Bot
  • izveidota prezentācija bērniem  – Tilti Alūksnē
  • Ir ievietota īpaši projektam mūzikas skolotājas Lindas BERKULES iedziedātā un ierakstītā dziesma “Pieci milti” (dziesma, kā pele nesa miltus pār tiltu). Šo dziesmu var mācīties gan mūsu bērni, gan  sadraudzības pirmsskolas iestāžu bērni
  • Skolotājai Ievai OZOLIŅAI radās iedeja uzrunāt grupas bērna mammu – Lindu APŠUSALU, Alūksnes muzeja darbinieci. Sadarbojoties ar kolēģiem muzejā, tika savākti un apkopoti materiāli par Alūksnes tiltiem un to vēsturi. Izmantojot šo materiālu, skolotāja Sanita STRAKŠA, izmantojot digitālo rīku bookcreator.com, izveidoja digitālo grāmatu “Alūksnes tiltu vēsture”. Saite uz grāmatu tika nosūtīta projekta dalībniekiem gan uz Ogri, gan Jelgavu. Tāpat šī saite ir pieejama mūsu grupas vecākiem. Grāmata vairāk domāta pieaugušo auditorijai, bet kā ilustratīvais materiāls var  noderēt arī bērniem
  • Visu projekta dalībnieku grupu vecāki un mūsu iestādes darbinieki tiks aicināti piedalīties izglītojošā digitālā Kahoot spēlē “Tilti Latvijā”. Jautājumus domāja un spēli radīja skolotāja Sanita STRAKŠA
  • Projekta draugi savā starpā apmainīsies ar dažādām pašgatavotajām galda spēlēm par tiltiem.
  • Vietnē Padlet.com izveidota saite, kur ievietot fotogrāfijas par ģimeņu ūdenstilpņu un tiltu apmeklējumu ne tikai pilsētā, bet arī novadā.
  • Vēl projekta dalībniekiem ir  paredzēta noslēguma tiešsaites tikšanās.

Noteikti varam teikt – tas ir interesanti. Domājam par to, ka nākotnē noteikti vēl varētu piedalīties šādos projektos.

ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ”ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ” ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ” ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ” ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ” ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ” ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ” ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ” ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ” ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ” ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ” ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ” ETWINNING PROJEKTS “TILTI MŪSU PILSĒTĀ”

Sagatavoja: Ekopadomes skolotāja Sanita STRAKŠA, 7.grupas skolotāja Ieva OZOLIŅA

Skip to content