Finanšu komitejas 19.05.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 19.05.2022. sēdes darba kārtība

19.05.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnacīrulīši”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par cirsmas īpašumā Malienas ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
 5. Par Rīcības plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
 6. Par Alūksnes novada pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2022. gadam.
 7. Par dalības maksu velobraucienam “Līkloči papardēs 2022”.
 8. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
 9. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda.
 10. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 11. Par finansējuma pārkārtošanu Strautiņu pamatskolai.
 12. Par finansējuma pārkārtošanu jauniešu iniciatīvu projektiem.
 13. Par finansējuma pārkārtošanu bērnu un jauniešu brīvā laika vasaras aktivitātēm.
 14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
 15. Par aizņēmumu un finansējumu prioritārā investīciju projekta “Alūksnes izziņas un pakalpojumu centrs” īstenošanai.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
Skip to content