BALLĪTE PIE MEDŪZAS - Alūksnes novads

BALLĪTE PIE MEDŪZAS

Vai bērniem patīk ballītes?

Atbilde uz šo jautājumu tika meklēta  Ekoskolas gada tēmas “Ūdens” Pasaules Āra izglītības dienā, 19.maijā, rīkotajā  pasākumā “Ballīte pie Medūzas”.  

Katras grupas bērnus   pie zilajiem ūdens plašumiem  sagaidīja Ūdens māte ( Ilze HOLLA ),kas pastāstīja par savu ūdens valstību Ūdeniju un ceļojumu kopā ar Medūzu ( Solvita VANCĀNE). Bet Medūza bija pazudusi! Visiem, kopīgi saucot, tā parādījās un kopā ar Ūdens māti noklausījās  bērnu pieredzes stāstus par ūdeņiem, gada laikā uzzināto un paveikto tēmas “ Ūdens” ietvaros. Priecēja, ka vairākas grupiņas bija atnākušas ar speciāli gatavotiem atribūtiem,  bagātīgu zināšanu krātuvi par Ekoskolas šī mācību gada Vides kodeksu.

Par tik čaklu darbošanos bērni un skolotājas tika aicināti uz ballīti, kur katrs varēja izpausties Medūzas piedāvātajās deju kustībās, ritmos. Tā tik bija jautrība!

Nobeigumā katra grupa, par čaklo darbu un aktivitātēm mācību gada garumā, veicot Ekoskolas uzdevumus, tika apbalvota ar diplomu  un EKO dāvaniņu  no uzņēmuma “Very Berry”. Bērni izteica vēlmi arī nākamajā gadā tikties ar Ūdens māti un Medūzu, kā arī sastapt pašu Neptūnu.

Paldies visiem, kas palīdzēja pasākuma tapšanā.

Lai redzētu kā mums veicās, video ar aktivitātēm pieejams iestādes Facebook kontā.

 https://www.facebook.com/ekospriditisaluksne/videos/800390087597661 

Sagatavoja : Iestādes Ekopadomes locekles, skolotājas Ilze HOLLA, Solvita VANCĀNE

Skip to content