Izpilddirektora informācija 26. maija domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 26. maija domes sēdē

Izpilddirektora informācija 26. maija domes sēdēAlūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 26. maija domes sēdē deputātiem sniedza informāciju par aktuālo pašvaldības darbā.

Līdz 15.05.2022. novadā piedzimuši 33 mazuļi, aizsaulē aizgājuši – 84, noslēgtas 11 laulības.

Saņemts akreditācijas komisijas lēmums par Alūksnes novada vidusskolu un Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolu. Abas skolas akreditētas līdz 2028. gadam. Izglītības iestādes un programmu akreditācijā abas iestādes visās jomās un kritērijos saņēmušas kvalitātes vērtējumu “Labi”. Kopējais rezultatīvo rādītāju vērtējums skolas un izglītības programmām Alūksnes novada vidusskolai – 63%, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai – 58%. Direktoru profesionālās darbības novērtējums Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas direktorei “Labi”, Alūksnes novada vidusskolas direktorei – “Ļoti labi”.

Godināti 37 labākie novada skolēni un viņu pedagogi par sasniegumiem 2021./2022. mācību gadā. Pavisam kopā naudas balvas par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, profesionālās ievirzes izglītības konkursos un sacensībās saņem 73 novada skolēni un 33 skolotāji, naudas balvu apmērs 10 600 EUR. Lepojamies!

Notikusi tikšanās ar bērnu vecākiem Pededzē, kopā ar vecākiem tiek plānoti izglītības iestāžu apmeklējumi Liepnā un Alūksnē, lai iepazīstinātu ar to piedāvājumu un skolēnu pārvadājumu nodrošinājumu no 01.09.2022.

4. maijā Alūksnes Kultūras centrā pasniegti pašvaldības apbalvojumi “Pagodinājums” izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā un “Zelta bite” pašvaldības darbā.

Novadā norisinājusies akcija “Sējam un stādām saulespuķes”, Muzeju nakts pasākumi, Alūksnes novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes seminārs, 28. maijā novadā tiks iestādīti 11 Glika ozolu “bērni”, Tempļakalnā Alūksnē – 5. Kopumā maijā novadā noorganizētas 70 kultūras aktivitātes.

Visu maiju norisinājās atklātais novada basketbola čempionāts, skriešanas seriāls “Alūksnes pavasaris 2022”, notika novada minifutbola čempionāts, VIVUS MTB riteņbraukšanas sacensības, 28. maijā notika novada vieglatlētikas sacensības “Alūksnes kausi”, Latvijas čempionāta posms spiningošanā no laivām. Kopumā maijā notikuši 16 sporta notikumi.

19. maijā notika Dienvidu torņa ekspozīcijas “Marienburgas Astotais brālis” atklāšanas pasākums Pilssalā, kurā piedalījās visas projektā iesaistītās puses – uzņēmēji, projektētāji, būvnieki, ekspozīcijas veidotāji, Kultūras ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, projekta partneri u.c. iesaistītie. Dienvidu torņa ekspozīcija ir atvērta un iedzīvotājiem katra mēneša pirmajā trešdienā apmeklējums ir bez maksas. Diskutējam par torņa ekspozīcijas darba laika izmaiņām vasaras sezonā.

Pašvaldības policija ir uzsākusi un turpina darbu pie ēku numerācijas zīmju kontroles Alūksnes pilsētā, vasaras sezonā strādā līdz plkst. 21.00, ar 1. jūniju papildus piektdienās un sestdienās – pastiprināti līdz plkst. 02.00 naktī vai pasākumu noslēgumam. Nodrošina kārtību publiskajās teritorijās, pasākumos, iestādēs, atkritumu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroles. Tiek gatavoti saistošie noteikumi par būvju un teritoriju kopšanas un uzturēšanas prasībām un kontroli novada teritorijā.

Būvvalde strādā pie vidi degradējošu būvju sakārtošanas Alūksnē, šobrīd – pie ēkas Ojāra Vācieša ielā 8, Alūksnē.

Zeltiņos atjaunota estrādes grīda. Kalncempjos šovasar uzstādīs zīmes ar nosaukumiem uz viensētām. Ar mērķi pakalpojumus nodrošināt vienuviet, Jaunlaicenē pagasta pārvalde pārcelsies uz telpām bijušajā Jaunlaicenes pamatskolā, Annā – uz kultūras nama telpām. Liepnas pagasta pārvalde, Būvvalde un Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļa apmeklējusi patvēruma meklētāju centru Muceniekos, Ropažu novadā, lai kopā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi pārrunātu projekta īstenošanas gaitu un sadarbību patvēruma meklētāju vietas izveidei Liepnā. Mārkalnē īpašums “Vālodzes”, ko pašvaldība atsavināja ar nosacījumu, ka pircējam 12 mēnešu laikā jāuzsāk saimnieciskā darbība atbilstoši esošajam būves galvenajam lietošanas veidam (viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas) un tipam (dienesta viesnīcas), sakārtots un darbojas atbilstoši lietošanas veidam. Novadā notiek ceļu un ielu kopšanas un uzturēšanas darbi, uzsākta publisko teritoriju zāles pļaušana, apstādījumu un puķu stādīšana.

Spodrības nedēļas ietvaros no 28.04. līdz 06.05. no norādītajām lapu un zaru novietošanas vietām Alūksnē pašvaldības aģentūra “Spodra” izvedusi 42 kravas zaru un 24 kravas lapu, kas nogādāti uz Zaļo un dārza atkritumu laukumu. Alūksnes Eko laukumā Rūpniecības ielā 8F iedzīvotājiem bija iespēja bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus – nodotas un tiek izvestas aptuveni 15 tonnas lielgabarīta atkritumu.

Galvenie ieņēmumu veidi un to izpilde uz 24.05.2022: iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpilde – 35,87%, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpilde – 89,32%, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija – 42,19%. Atsavināšanas procesa ieņēmumi – 144 522 EUR. Kopā izdevumu izpilde 28,98% no plāna.

Izsludināts atklāts konkurss “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā” un iepirkums “Epidemioloģiski drošas takas izveide Jaunlaicenes muižas parkā”. Iepirkums “Velosipēdu un SUP dēļu novietnes jaunbūve pie Ievas ezera” pārtraukts, jo netika saņemti piedāvājumi. Noslēgti 2 līgumi par kopējo summu 17408,00 EUR bez PVN (skaņas aprīkojuma piegāde Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai, Mēbeļu un aprīkojuma piegāde daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vajadzībām).

Šobrīd Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģistrā ievadīti 498 Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri nonākuši Alūksnē. Vairums no viņiem Alūksnes novadā uzturas īsu brīdi – pārnakšņojot un dodoties tālāk.

Sociālo lietu pārvalde aktualizē darbības plānu korekcijas ar GMI pabalstu saņēmējiem. Tiek pievērsta pastiprināta uzmanība efektīvai līdzdarbības plānu īstenošanai. Ņemot vērā izmaiņas pakalpojuma maksās sociālās aprūpes centros, notiek līgumu pārslēgšana ar klientiem un apgādniekiem. Notiek pakalpojuma “Aprūpe mājās” izvērtēšana un pārskatīšana.

6. maijā organizēta veselības ministra Daniela Pavļuta vizīte.

25. maijā Latvijas Pašvaldību savienībā Veselības ministrija prezentēja informatīvo ziņojumu par slimnīcu tīkla attīstības stratēģiju. Alūksnes slimnīca – II līmeņa slimnīca SIA “Vidzemes slimnīca” sadarbības teritorijā.

Novada teritorijā turpinās un ir uzsākti līdz šim skaita un finanšu ziņā apjomīgākie projekti, kas ir prasījuši un prasa atbildīgu, intensīvu darbinieku darbu. Kopumā šobrīd tiek īstenotas, tiks uzsāktas no jauna un atsāktas pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 47 aktivitātes projektos (uzņēmējdarbības atbalsta projekts, Veclaicenes ainavu apvidus projekts, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 1. kārta, Alūksnes pilsētas sākumskolas ventilācijas projekts, Alūksnes sporta centra projekts, Alūksnes izziņas centra un stāvlaukuma izbūves projekts, Pumpura un Siguldas ielu pārbūves projekts kopā ar Aizsardzības ministriju, Tālavas ielas posma pārbūves projekts kopā ar Satiksmes ministriju, Annas kultūras nama ēkas siltināšanas projekts, ja tiks saņemts apstiprinājums – aktīvās atpūtas veloparka projekts, Miera ielas pārbūves projekts – Alūksnē, Mālupē, Jaunalūksnē, Annā, Ilzenē, Zeltiņos, Alsviķos, Jaunlaicenē, Veclaicenē, Ziemeros.

24. maijā Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļā darbu uzsākusi projektu vadītāja Inese Lapiņa.

Pašvaldības aģentūra “ALJA” ir uzsākusi realizēt Zivju fonda atbalstītos projektus – Pededzes upes pieteku kvalitātes novērtējums, zandartu pavairošana Alūksnes ezerā, līdaku pavairošana Sudala un Indzera ezeros, Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība, kā arī LIFE programmas atbalstīto projektu “Pededzes upes aizsprosta novākšana”. Paredzēta arī sadarbība ar Pasaules Dabas fondu un SIA “Saldūdeņu risinājumi” pie projekta, kura ietvaros tiks nojaukts Bejas dambis.

Tiek gatavots projektēšanas uzdevums tranzīta ielas – Pils ielas posma uz Kalnadruvām un Mežiniekiem pārbūvei. Norit darbs pie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecības nepieciešamības izvērtēšanas.

30. maijā noslēdzās pieteikumu iesniegšana bibliotēkas metu konkursam, 1. jūnijā būvniecībā iesaistītie pulcējās Izglītības un sporta centra spāru svētkos, 18. jūnijā notiks Alsviķos novada senioru satikšanās svētki.

Skip to content