Sākušies būvdarbi Siguldas un Pumpura ielā - Alūksnes novads

Sākušies būvdarbi Siguldas un Pumpura ielā

10. maijā sākušies būvdarbi Siguldas un Pumpura ielā Alūksnē. Siguldas ielas pārbūvi atbalsta Aizsardzības ministrija no budžeta programmas “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšanai”.

 Paredzēta Siguldas un Pumpura ielas konstrukcijas pārbūve pilnā apjomā, kā arī ielas apgaismojuma, lietus kanalizācijas un elektroapgādes tīklu pārbūve. Siguldas ielas krustojumā ar Vējakalna ielu, tiks saglabāta esošā satiksmes organizācija, kurā pa Vējakalna ielu braucošajiem transportlīdzekļiem ir priekšroka attiecībā pret transportlīdzekļiem, kas pārvietojas pa Siguldas ielu.

 Netālu no minētā krustojuma atrodas atkritumu novietnes laukums. To paredzēts pārbūvēt ar bruģakmens segumu un koka konstrukcijas žogu. Siguldas ielas noslēgumā pie muižas parka paredzēts izbūvēt neregulētu, neregulāru stāvlaukumu, lai Alūksnes muižas parka apmeklētājiem nodrošinātu piekļuvi ar autotransportu. Ielas pamata konstrukcijas izbūves laikā ielās pa posmiem tiks slēgta satiksme uz laiku, iepriekš piegulošo māju īpašniekus par to informējot.

 Būvdarbus veic SIA “RUBATE”, būvuzraudzību objektam nodrošina SIA “BŪVUZRAUGI LV”. Būvprojektu izstrādāja un tā autoruzraudzību nodrošina SIA “RK projekti”. Projektu vada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa. Plānotais  darbu termiņš 5 mēneši.

Sākušies būvdarbi Siguldas un Pumpura ielā

Mazliet pacietības – būvējam labākai nākotnei!

Skip to content