Ar LIFE GoodWater IP atbalstu nojauks aizsprostu Pededzes upē - Alūksnes novads

Ar LIFE GoodWater IP atbalstu nojauks aizsprostu Pededzes upē

Alūksnes novada pašvaldība kopā ar pašvaldības aģentūru “ALJA” sākusi īstenot projektu “Pededzes upes aizsprosta novākšana”, kas atbalstīts programmas LIFE GoodWater IP projektu konkursā “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”. Piektdien, 10. jūnijā, notika pirmais pasākums šī projekta ietvaros – izglītojošs seminārs jauniešiem par mākslīgo un dabīgo aizsprostu ietekmi uz ūdenstecēm.

Pagājušā gadā, piedaloties LIFE GoodWater IP īstenotās aktivitātes “C11 Mazās grantu shēmas izstrāde, lai atbalstītu vietējās iniciatīvas piesārņojuma ietekmes samazināšanai un ūdensobjektiem” organizētajā projektu konkursā “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”, Alūksnes novada pašvaldība ieguva tiesības realizēt minēto projektu.

Tā mērķis ir novākt aizsprostu uz Pededzes upes, kas daudzu gadu garumā kopumā nelabvēlīgi ietekmējis upes kvalitāti. Projekta ietvaros paredzēts atbrīvot upes tecējumu, novācot veca tilta drupas, un izņemt koku sanesumus, kas sakrājušies pirms tilta un rada aizsprostu. Tādejādi tiks atjaunots zivju migrācijas ceļš, atbrīvots upes tecējums laivošanas tūrismam, atjaunotas un uzlabotas lašveidīgo zivju nārsta vietas, ko nelabvēlīgi ietekmējis aizsprosts, atjaunotas straujteces dabīgai ūdens bagātināšanai ar skābekli, samazināts bioloģiskais piesārņojums un novērsta upes krasta erozija.

Projekta laikā plānoti divi izglītojoši pasākumi – pirmais no tiem notika 10. jūnijā, otrais plānots pēc aizsprosta novākšanas. Seminārā par mākslīgo un dabīgo aizsprostu ietekmi uz ūdenstecēm un veselīgu ūdensteču nozīmi vietējās teritorijas attīstībai ar jauniešiem diskutēja nozares profesionāļi – ihtiologs, lašveidīgo zivju zivjaudzētavas SIA “FAPS” valdes priekšsēdētājs Armands Roze un pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis.

Par projekta īstenošanu noslēgts līgums ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. Projekta kopējais budžets ir 7629,65 EUR, kas pilnībā tiek segts no LIFE GoodWater IP projekta.

Foto: Evita Aploka

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content