Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 13.06.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 13.06.2022. darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA SĒDE Nr. 7

13.06.2022., plkst. 11:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.
  3. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
  4. Informācija par sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā.
  5. Informācija par Alūksnes novada pieaugušo neformālās Izglītības programmu līdzfinansēšanas konkursa izsludināšanu.
Skip to content