Siltinās Annas kultūras nama ēku - Alūksnes novads

Siltinās Annas kultūras nama ēku

Alūksnes novada pašvaldība 10. jūnijā noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības ēkā” īstenošanu, kas paredz Annas kultūras nama ēkas siltināšanu.

Projekts paredz ēkas fasādes, cokola, bēniņu grīdas siltināšanu, ārdurvju maiņu un energoefektīva apgaismojuma ierīkošanu visā ēkā, nomainot daļu gaismekļu un visas spuldzes esošajos gaismekļos. Šobrīd notiek sagatavošanās būvdarbu uzsākšanai, plānotais būvdarbu termiņš ir pieci mēneši.

Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies primārās enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu apjoms gadā. Līdz ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanos, saruks arī pašvaldības izdevumi par energoapgādi.

Projekta finansējums sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, valsts budžeta dotācijas un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma.

Būvdarbus veiks SIA “ACK būve”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “BBPV” un autoruzraudzību nodrošinās SIA “Efekta”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Santa Supe.

Foto: Ina BALAŅUKA

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content